Att hålla riktningen mot målet

Bullerregler stoppar bostäder på Kungsholmen” skriver DN idag. Det handlar om det nya området Lindhagen där stadsbygnadsnämnden satt stopp pga av bullerskäl.

Exemplet sätter fingret på en debatt som pågår just nu bland planerare, i första hand i större städer. Skall vi tillåta att fler människor utsätts för buller (och luftföroreningar) för att kunna förtäta staden så att den inte sprawlar (se gårdagens inlägg)?

Så här står det i miljökonsekvensbeskrivningen för området:

En exploatering av området enligt programmet med både bostäder och nya verksamheter leder sannolikt till att fler människor kommer att exponeras för buller. Dels genom att fler människor kommer att vistas i området, dels att exploateringen av området leder till ökade bullernivåer genom ökad trafikbelastning. Detta innebär att problemen med höga bullernivåer kvarstår.

Är det självklart att man inte måste försöka lösa dessa problem? Idag skriver vi fina ord i policies och planer, men när det kommer till praktiska konsekvenser så bryr vi oss sällan.

När det gäller hållbarhet tycker jag att det finns ett vettigt förhållningssätt i att: se miljön som ramen för vårt handlande (vi måste t ex ha frisk luft och friskt vatten för att överleva), den ekonomiska delen som medlet för att nå målet, som är den sociala delen av hållbarheten, det vi kallar ”det goda livet”.

Med detta förhållningssätt kan vi inte alltid backa från miljödelen och bara se till de båda andra aspekterna. Därför känns det inte konstigt att fundera en gång till över hur husen byggs.

Och det viktigaste av allt är kanske att planera på ett sätt så att störningarna minskar, att det inte är en naturlag att det nya området måste generera 27.400 nya fordonsrörelser per dag.

Dela med dina vänner:


Submit
1 kommentar
 1. Joel Edding
  Joel Edding says:

  DN gjorde tyvärr inte sin läxa ordentligt. I tjänsteutlåtandet till beslutet framgår att bullret ansågs besvärande men inte olösligt. Det som gjorde att delar av området inte byggs är att miljökvalitetsnormerna för PM10 överskrids.

  Detta gör naturligtvis inte frågan mindre aktuell och intressant om hur vi skall klara av att bygga goda bostäder i storstadsområden.

  Joel Edding

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.