De flesta av målen med trängselavgifterna uppfyllda

Idag presenterades den första samlade utvärderingen av trängselavgifterna i Stockholm. Den analysgrupp där jag medverkat, med trafikexperter med olika profil, har lämnat vår första rapport.

Att trafiken minskat som man prognosticerade, och lite till, är väl känt. Att försöket inte haft någon inverkan på handeln är kanske ett nya resultat. Att anpassningen till systemet inneburit att vissa rationaliserat och effektiviserat sitt resande är intressant ur hållbarhetssynvinkel.

En punkt som jag själv lyft fram är trängselavgifternas roll för att behålla en stads attraktivitet:

I många större städer världen runt hindrar trängsel och miljöpåverkan idag en fortsatt hållbar stadsutveckling. Trängselavgifter diskuteras idag i ett stort antal europeiska städer, och många av dem följer noggrant utvecklingen i Stockholm. I USA har man på federal nivå nyligen bestämt att genomföra ett stort antal försök med denna typ av avgifter. I samtliga fall ser man trängselavgifterna inte bara som ett medel för att öka framkomligheten,utan som ett sätt för städerna att kunna behålla sin attraktivitet, och utveckla staden, till gagn för medborgare och näringsliv.

Som exempel kan nämnas att Kathryn Wylde, VD för Partnership for New York City, en näringslivssammanslutning i New York, vid den internationella konferensen ”Voices on the Stockholm trial” framförde att näringslivet i New York såg trängselavgifter som en nödvändighet för att New York skall fortsätta vara attraktivt på ett sätt som möjliggör för näringslivet att fortsätta att utvecklas.

Senare års forskning visar att städernas attraktivitet är av väsentlig betydelse för att attrahera arbetskraft, vilket i sin tur attraherar företag och skapar tillväxt. Sett i detta sammanhang kan försöket och ett eventuellt permanent system öka Stockholms attraktivitet

Länkar:

Se TV-inslag
Läs rapporten
Sammanfattning

Dela med dina vänner:


Submit
0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.