Ny vägkapacitet genererar ny trafik

I Sydsvenskan kunde man för ett par dagar sedan läsa att Vägverket börjar diskutera att bygga fler körfält på motorvägarna i Skåne.

Det är oerhört tragiskt att se att man fortfarande inte tagit till sig de forskningsresultat som vi känt till sedan mitten på 90-talet. Nya vägar genererar mer trafik, och omfördelar inte bara den befintliga, så kallad inducerad trafik. Alltså: bygger man nya körfält, så kommer dessa att fyllas upp av bilar tills man når ett nytt jämviktsläge.

Och den fyrstegsprincip som Vägverket införde som princip 2002 innebär att när det finns behov av ny vägkapacitet så skall man i första steget se om man kan påverka efterfrågan på resor, i andra hand effektivisera det resande som finns, i tredje hand pröva begränsade utbyggnader och först i fjärde hand bygga nytt. Och det finns också forskning som visar att det är billigare att använda steg 1 och 2 än att slentrianmässigt alltid bygga nytt. Mobility Management, att påverka resan innan den börjat, är idag ett etablerat verktyg som fungerar.

Dessutom så har ökningstakten i trafiken minskat betydligt de senaste åren. De senaste 12 månaderna (okt 2005 – okt 2006) har till och med den totala trafiken på våra vägar minskat, med 0,1 %. Dock fortsätter den tunga trafiken att öka kraftigt. Allt enligt Vägverkets egna uppgifter.

OK, detta är inte lätt, jag vet. Vi har varit vana att alltid lösa denna typ av problem genom att bygga nya vägar. Vi har politiker som ständigt pratar om regionförstoring osv. Lösningen ligger naturligtvis i att arbeta på många olika nivåer. Vi måste förstå att de mål för hållbarhet och klimat som alla bekänner sig till, kräver åtgärder på alla nivåer. Vi måste naturligtvis jobba med att förbättra fordonen så att de släpper ut mindre. Men det räcker inte! Själva trafiken måste effektiviseras i mycket stor utsträckning. Och det kräver att beslutsfattare på alla nivåer måste ta sitt ansvar. Tyvärr tyder inte så många tecken på en sådan insikt idag. Läser man t ex vad Region Skåne skriver på sin webbplats (under Regional utveckling) så står det:

”Skåne behöver bättre vägar
För att vi ska kunna utnyttja utvecklingspotentialen i Öresundsregionen krävs bra kommunikationer. Det ska gå snabbt och enkelt att resa. Transporterna av gods måste också ske snabbt och tillförlitligt. Kopplingarna mot Malmö-, Lund- och Köpenhamnsområdet är viktiga för hela södra Sverige. Vägtrafiken ökar. Prognoserna pekar på fortsatta ökningar både för person- och godstransporter. Den internationella trafiken ökar. Det gäller inte minst för lastbilstransporterna. För att ta hand om den ökande trafiken behövs bättre vägar. Skåne tillhör de regioner i landet där förutsättningarna för tillväxt är bäst. Det är viktigt att stödja detta med bra kommunikationer. Efterfrågan på transporter kan också
förväntas öka snabbt i vår region. ”

Alltså: Meningen i fetstil visar på det man brukar kalla ”predict and provide”. Prognoserna visar på att trafiken kommer att öka. Alltså måste vi bygga ut vägarna. Och bygger vi ut vägarna så ökar standarden och trafiken ökar verkligen. Voila!

Så snälla Vägverket. Ta det lugnt. Använd fyrstegsprincipen. Anlita en bra konsult. Läs dagens tidningar om den rapport om klimatförändringarna som jag skrev om igår. Ta ert ansvar.

Framtidsyrken för en ny tid.
Dagens yrke: reseeffektiviserare

Länkar:

Om inducerad trafik
Mobility Management
Vägverkets trafikbarometer
Fyrstegsprincipen i förstudier

Dela med dina vänner:


Submit
10 kommentarer
 1. Anna-Maria Harbom Hedberg
  Anna-Maria Harbom Hedberg says:

  Men fyrstegsprincipen, är det verkligen något som används? Har själv suttit med i startmöten där det talas om att fyrstegsprincipen ska användas samtidigt som det tydligt klargörs att det är t ex en ny ramp som ska byggas… Skulle väldigt gärna vilja komma över gamla och nya projekt där fyrstegsprincipen verkligen kommit till sin rätt.

  Svara
 2. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Jo nog är det så. Men icke desto mindre finns ett GD-beslut på att fyrstegsprincipen skall användas. Men det saknas nog delvis fortfarande kunskap och insikt i detta. Och mycket av lösningarna i steg 1 och steg 2 ligger utanför det traditionella Vägverksuppdraget.

  Svara
 3. OE
  OE says:

  ”Det ska gå snabbt och enkelt att resa. Transporterna av gods måste också ske snabbt och tillförlitligt.”

  Borde inte ens ordet miljövänligt nämnas i denna mening?

  I denna tid när Skånetrafiken har ett fantastiskt uppsving och tågen därför börjar bli överfulla, är det inte där man ska satsa då? T.ex Lund – Helsingborg på 27 min är inte fy skam, tacka tåget för det.

  Svara
 4. Cornelis Harders
  Cornelis Harders says:

  Det finns sedan år 2003 även ett krav från regeringen att fyrstegsprincipen ska användas i samband med den fysiska planeringsprocessen (se bland annat senaste proposition Moderna transporter). Att detta inte har skett på ett tillfredställande sätt visar SIKA:s utvärdering av tillämpningen av fysrstegsprincipen inom både Vägverkets och Banverkets planeringsprocesser (SIKA rapport 2005:11). Men det är precis som Christer anger svårt för både Vägverket och Banverket att agera inom de första två stegen då verkens mandat inte riktigt räcker till för detta. SIKA konstaterar detta också. För att en seriös tillämpning av stegen 1 och 2 ska kunna ske krävs en förändrad organisation inom svensk tafik/fysiksplanering. Den måste bli mer sektorsövergripande.

  Svara
 5. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  HAde nästa glömt bort den intressanta utvärderingen. Där skriver SIKA:

  ”SIKA kan mot denna bakgrund inte dra någon annan slutsats än att fyrstegsprincipen främst har haft
  funktionen att ge allmänheten ett intryck av att planeringen har bedrivits helt förutsättningslöst
  fastän detta aldrig har varit vare sig möjligt eller avsett.”

  Svara
 6. Anna-Maria
  Anna-Maria says:

  Fick hjälp att hitta Vägverkets publikation 2006:122, ”Fyrstegprincipen i förstudier, några goda exempel…” Så uppenbarligen tycker iaf Vägverket att några bra utredningar enligt fyrstegsprincipen gjorts.

  Svara
 7. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Tack för tipset på rapporten. Hade inte sett den tidigare!

  Jag har lagt till länken till den i inlägget.

  Nästa steg är ju ett se om det finns några projket där man använt sig av fyrstegsprincipen och kommit fram till att man inte bhöver göra steg 3 eller 4!

  Svara
 8. Anna
  Anna says:

  Hej! Har läst din blogg ett par veckor och tycker att det finns mkt matnyttigt och intressant att läsa här. Är det ok att länka hit från min blogg? Jag tror att en hel del av dem som läser min blogg skulle vara intresserade av att läsa det du skriver.

  Keep going strong förresten!

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.