Bil Sweden har lite rätt – men mest fel!

Bil Sweden, dvs Sveriges billobby, har idag presenterat sitt handlingsprogram för oljeoberoende 2020. Programmet innehåller en hyggligt stor mängd förslag för hur vi skall göra för att bilarna skall bli oberoende av olja. Så långt är allt gott och väl.

Problemet kommer med de mål man diskuterar.

”….Vi menar också att utsläppen av koldioxid måste minska för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. Därför kan vi inte vara så ensidigt beroende av fossil olja som idag. Samtidigt medför den hållbara utvecklingens sociala och ekonomiska dimensioner allt större krav på mobilitet som bara kan uppfyllas av den individuella folkbilismen och godstransporter på väg……..Vårt handlingsprogram kan leda till att Sveriges vägtransporter år 2020 har brutit sitt oljeberoende samtidigt som mobiliteten fortsätter växa.”

Att de ekonomiska och sociala delarna av hållbarheten skulle ställa krav på en mobilitet ”som bara kan uppfyllas av den individuella folkbilismen och godstransporter på väg” är naturligtvis en ren partsinlaga för bilindustrin. Det är självklart inte sant.

Den stora ödesfrågan för framtiden är ju att skapa utveckling och tillväxt utan att rörligheten behöver öka. Som jag sagt många gånger: Det är inte rörligheten som är det viktiga, det är tillgängligheten. Rörligheten är bara ett medel (förenat med kostnader) för att uppnå nyttan, som är tillgänglighet. I normal ekonomisk teori försöker man maximera nytta/kostnad. Det finns alltså inget egenvärde i att öka rörligheten (mer än möjligen för bilindustrin…).

Hade BilSweden läst en annan rapport som kom idag, från Konjukturinstitutet, hade de lärt sig att det går att minska rörligheten utan att ekonomin tar skada. Det handlar om hur en kilometerskatt på tung trafik skulle påverka skogsindustrin. Så här skriver Konjukturinstitutet:

”Konjunkturinstitutet har analyserat hur en svensk kilometerskatt påverkar trävaruindustrin och massa- och pappersindustrin. Resultaten visar att effekterna totalt sett blir små, men stora lokala effekter kan inte uteslutas. Produktionen minskar med 0,4-1,3 procent, vinsterna blir i stort oförändrade och vägtransporterna minskar med mellan 4-19 procent.”

Decoupling var ordet, sa Bill till Bull!

Framtidsyrken för en ny tid
Dagens yrke: tillgänglighetsmäklare

PS Nu har jag gjort SVT:s lagomtest. Jag blev 91% lagom. Testet är kopplat till Fredriks Lindströms nya program, Världens modernaste land, som startade i går, och var både intressant och kul DS

Länkar:
Bil Swedens rapport
Konjukturinstitutets rapport
Lagomtestet

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.