Skall all minskning av koldioxidutsläppen ske utanför transportsektorn?

Det är lättare att åtgärda koldioxiproblematiken inom andra sektorer än transportsektorn. Det brukar Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers, hävda. Och flygets miljökommitté är inne på samma resonemang i ett debattsvar härmdagen:

”Miljökommittén är övertygad om att flyget aldrig kommer att tillåtas öka sina koldioxidutsläpp med 80 procent till år 2025 och att lösningar måste presenteras nu, inte år 2024.

Den enda lösning som klarar av att uppväga ökningen och dessutom ge den minskning med kanske 30 procent som krävs är handel med utsläppsrättigheter. Det finns ett stort antal aktiviteter där koldioxid kan sparas in mycket billigare än inom flyget, särskilt inom energiproduktion och uppvärmning. Att köpa in, och därmed möjliggöra, dessa förbättringar är den i särklass effektivaste miljöåtgärden.

Fram till 2025 ser vi inga problem med tillgången på sådana rättigheter men det skulle inte förvåna oss om priset mot slutet av perioden ligger på 2 000 kr per ton i stället för en hundralapp i dag. Det är ändå inget stort problem; en åtgång på 0,5 liter jetbränsle per passagerare och mil ger 1,25 kg koldioxid och en fördyring på ungefär 2:50 per flygmil. En sådan höjning kommer inte att få några stora effekter utom på semesterresor till badstränder tusen mil bort och shoppingresor till London. Om det är de enda offer som måste göras för att flyget ska kunna ta sin del av åtgärderna mot global uppvärmning ska vi vara mycket tacksamma.”

Förutom resonemanget om att spara koldioxid främst inom energiproduktion och uppvärmning, så tycker jag det framtida priset på ett ton koldioxid, 2000kr, är intressant att refletera över. Om deras antaganden om beläggning etc stämmer skulle en flygresa Malmö-Stockholm skulle då bli ca 300:- kr dyrare. Vilket förmodligen inte skulle minska resandet jättemycket.

Christian Azar är inne är ofta inne på liknande resonemang. Fixa energiproduktionen, lagra koldioxiden i berget, så kan vi köra bil som vanligt, tycks han resonera, bl a i en artikel om utsläppsrätter på Ekonominyheterna i december:

”Kanske ska man då i stället ta bort den konkurrensutsatta industrin. Och så har man hårda mål för de som inte är konkurrensutsatta som energisektorn och transporterna”, menar Christian Azar som dock inte är lika orolig som många andra för transportsektorns snabba tillväxt och bidrag till växthuseffekten.

Det är lättare och billigare att gå från kol till naturgas i energisektorn än att gå från olja till biogas i fordonssektorn, resonerar han.

”Med en kostnadseffektiv strategi för att hantera klimatproblemet kan transportsektorn, som i dag står för 30 procent av koldioxidutsläppen mycket väl stå för 50 procent om 20 år eller kanske till och med 70 procent längre fram. Det gör ingenting om de andra sektorerna samtidigt minskar.”

Han drar ett av sina favoritexempel som går ut på att stoppa in 20 terrawatttimmar vindkraft i Sverige. Det skulle ersätta kol på marginalen i det nordiska systemet och motsvara lika mycket koldioxidutsläpp som hela Sveriges bilpark. Att däremot ersätta hela den svenska bilparkens 50 terrawatttimmar bensin med spannmåls­etanol medför enorma kostnader. ”

Det är naturligtvis svårt att argumentera med Sveriges enda klimatekonomi-forskare. Han har antagligen rätt – om vi lyckas med koldioxidlagring, om vi lyckas med omställningen inom energisektorn osv.

Om vi tar med alla de andra hållbarhetsaspekterna på trafiken – övriga utsläpp (partiklar, kväveoxider etc), buller, markanspråk, trängsel, så finns det all anledning att försöka minska utsläppen från transportsektorn, eftersom flera av de andra externa effekterna då också förbättras.

Och försiktighetsprincipen säger mig också att vi måste jobba på alla fronter, inte bara överlämna åt någon annan att lösa problemen.

Jag välkomnar kloka synpunkter inom området!

Länkar:

Flygets miljökommittés artikel

Ekonominyheterna 5/12

Dela med dina vänner:


Submit
1 kommentar
  1. Magnus
    Magnus says:

    Som du säger, han verkar välldigt vettig.

    Mitt område då, lagring av koldioxid har inte gått så bar som man hoppats och det finns ju alltid risk att man är för possitiv… se bara på fusionen som borde varit här för länge sedan men kanske aldrig kommer. Å andra sidan ter sig inte koldioxidlagring lika svårt. En om ställning av drivmedel är nog också sunt men i vilken tackt… personligen har jag svårt att se etanol som ett hållbart alternativ både på kort och lång sikt, det krävs nog genombrott på andra delar också… vi får se vem som hinner först :)

    Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.