Nu gäller att ha verklig koll framåt!

Det var en intressant konferens idag om kollektivtrafikens framtid. Och dessbättre fanns en stor medvetenhet om problemet att man ju gjort denna typ av utredning många gånger tidigare de senaste 30 åren, och ändå bara kommit en liten bit på vägen.

De tre viktgaste frågorna tycker jag är:

1) Min bild är att man borde fokusera mycket mer på hur man åstadkommer förändring, än på själva förändringen. Man vet mycket väl vilka åtgärder som behövs, och hur de kan genomföras. Problemet är att det går så oändligt sakta. Det börjar dock finnas forskningsresultat om hur man får beslutom, och genomför beslutade åtgärder.

2) Nästa fråga jag tycker man borde fokusera på är kunskapsuppbyggnaden. Det känns som om mycket av den kusnkap som nu efterfrågas redan finns, men tycks bortglömd. Måste varje ny generation trafikplanerare uppfinna hjulet själv hela tiden så går det naturligtvis mycket långsamt. Och för att detta skall fungera krävs bra utbildnings- och forskningsmiljöer. Den miljö som producerar de bästa kollektivtrafikplanerarna är LTH här i Lund. Problemet är att man har svårt att få forskningsmedel, och därmed sjunker på sikt också utbildningens kvalitet. Här borde staten omedelbart gå in och finansiera denna forskning.

3) Den tredje punkten jag tycker man borde fokusera på är själva långsiktigheten. Här behövs en ingående analys av vad som kommer att hända i vår omvärld de närmaste 10-30 åren och vad detta betyder för kollektivtrafiken. Med stor sannolikhet kommer klimatfråga, oljepriset etc spela in så att kollektivtrafiken kommer att uppleva mycket stora ökningar. Och då gäller det att planera för detta. och inte göra om samma misstag som man gjorde när man byggde tågtunneln under Helsingborg som snabbt blev underdimensionerad. Eller Citytunneln i Malmö som kommer att ha kapacitetsbrist redan när den öppnas. Det gäller att vara framsynt och ha verkig koll framåt! Tänka som man gjorde på 1920-talet när Stockholms tunnelbana planerades, och som var oerhört framsynt och nu gett Stockholmstrafiken världens största kollektivtrafikandel för storstäder.

Dela med dina vänner:


Submit
2 kommentarer
  1. Mats Améen
    Mats Améen says:

    Ett mycket stort problem framöver är bristen på investeringsmedel, framför allt för spårtrafikutbyggnad. De senaste 10 åren har den lediga kapaciteten på de skånska järnvägarna i rask takt ätits upp av ökat resande, vilket gör att järnvägen inom några få år inte kommer att kunna ta hand om mer resande och gods. Jag är helt enig med dig att transporterna i samhället måste minskas, men samtidigt måste vi skapa förutsättningar för att flytta över mer transporter till spårtrafik. Och då krävs mycket stora infrastrukturinvesteringar!

    Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.