Godstransporter med förhinder

Igår presenterade Vägverket, bilindustrin, fraktindustrin och forskare från Chalmers och Göteborgs universitet rapporten: Klimatneutrala godstransporter på väg – en vetenskaplig förstudie. Gruppens mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport fram till 2020, jämfört med 2005.

Rapporten är en bra genomgång av läget, men vilar tungt på teknikoptimismens axlar. Och på idén att transporter och tillväxt hänger samman, och måste göra så. Att röra i själva mängden transporter låter sig inte göras menar man.

Och prisinstrumentet är enligt rapporten svårt att få att verka: Om man vill ha mer regionala marknader, som ger mindre transporter måste transportkostanden öka 5 ggr. För det krävs att bränslepriset ökar ca 20 ggr. Detta är dock ekonomernas tolkning av världen.

Å andra sidan kan man i en av de många referenserna i rapporten, en studie av Lundaforskaren Max Åhman, se att priset för godstransporter minskade 30-40%, 1980-1999. Kanske finns en priskänslighet trots allt?

Samtidigt får jag just en mail från Jpnas Åkerman om att den rapport han och tre andra forskare jobbat mer, och som haft i utkastform ett tag, publiceras idag av Naturvårdsverket. Det är en betydligt mer intressant rapport med titeln: ”Tvågradersmålet i sikte- scenarier för det svenska energi- och transportsystemet 2050”.

Man har räknat igenom 5 olika scenarier, bl a ett Teknikscenario med betydande tekniska förbättringar. Så här står det i rapportens sammanfattning:

” Trots den kraftiga teknikeffektiviseringen och den förhållandevis höga tillförseln av förnybar energi så ligger utsläppsnivån 190 % över målnivån år 2050. Detta innebär att volymerna av resande, godstransporter, boendeyta och industriproduktion inte kan tillåtas öka enligt dagens trender, om det ska finnas en rimlig chans att nå 2-gradersmålet.”

Inne i rapporten hittar jag mitt eget favoritmantra:

”Först och främst kan konstateras att om tvågradersmålet ska nås krävs ett paradigmskifte i transportpolitiken. …..den rådande diskursen om transporter och resande utgår från en stark idé om mobilitet, som ter sig problematisk ur ett energi- och klimatperspektiv. Det är mot denna bakgrund som vi kan konstatera att det finns ett behov av ett paradigmskifte i den transportpolitiska diskussionen både internationellt och nationellt, så att fokus kan läggas på funktionell tillgänglighet istället för mobilitet i sig.”

Alltså: Det räcker inte med teknikförbättringar – det krävs även effektiviseringar som minskar transportbehovet. Byt fokus från rörlighet till tillgänglighet!

Och dessutom: Godstransportrapporten missar alla andra miljöproblem som godstransporterna ger, kväveoxider, partiklar, PAH, trängsel, buller etc.

Länkar:

Rapporten ”Klimatneutrala godstransporter på väg – en vetenskaplig förstudie

Rapporten ”A Closer Look at Road Freight Transport and Economic Growth in Sweden Are There Any Opportunities for Decoupling?”

Rapporten ”Tvågradersmålet i sikte- scenarier för det svenska energi- och transportsystemet 2050”

Dela med dina vänner:


Submit
1 kommentar
  1. Hr B Mellblom
    Hr B Mellblom says:

    Det räcker inte att byta fokus från rörlighet till tillgänglighet. Vi borde byta fokus från konsumtion till lycka.

    Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.