I väntan på vadå?

Detta blogginlägg blir i kontrast till det förra. Och det är ju så som livet är – varken svart eller vitt.

”I väntan på Godot” heter en mycket känd pjäs av Samuel Beckett. Den handlar om två män, Vladimir och Estragon, som möts på en väg och står och pratar i väntan på en man vid namn Godot. ”Vad pjäsen handlar om, om den handlar om något, har tolkats på många olika sätt. Beckett visar oss i alla fall livet och det ännu icke bestämda och avgjorda. I det obestämda ligger det hoppfulla och det som gör att människan förblir människa”, står det på Wikipedia.

Just så tycker jag det känns med hur vi hanterar hållbarhetsfrågorna. Vi bestämmer ingenting, för då kan vi fortfarande hoppas. Idag efter ett intressant möte i Upplands Väsby var vi några konsulter som åt sushi inne på Väsby Centrum, ett köpcentrum som alla andra. Vi pratade om hållbarhetsfrågor, bl a efter att Christer Sernbo på Ekologigruppen misslyckats med att få den asiatiska personalen att förstå att vi inte ville ha jätteräkor.

Christer sa då ”att vi hellre fortsätter i känd felaktig riktning, än vågar prova något okänt nytt, som kan gå i rätt riktning”. Path dependency kallar forskarna det, sa jag. – Vi fortsätter i kända hjulspår för att det just är kända hjulspår.

På min tredagars triangelresa Göteborg (seminarium om stadslivsanalys plus diskussion om Centrala Älvstaden), Stockholm (möte om Väsby Sjöstad plus kontorsmöten) och tillbaka till Lund, har jag hunnit läsa mig igenom ”kapacitetsutredningen”: ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050”.

Den tjocka huvudrapporten på 269 sidor har som vanligt en massa bra bakgrundsanalys, även om den i allt för hög grad förlitar sig på de traditionella huvudfårorna när det gäller prognoser för framtiden: EU:s White paper, EIA:s Energy Outlook etc. Dvs trafiken kommer att öka, energin blir först dyrare men sen naturligtvis billigare, för vi blir så rika och smarta i framtiden.

Det finns prognosscenarier för trafiken enligt gängse standard, JA  jämförelsealternativ, UA utredningsalternativ och sen lite olika alternativ med höghastighetståg (som blir för dyra). Och sen finns det ett eget kapitel med ett Klimatscenario. Det ligger liksom för sig själv – som om det inte måste behandlas bland de andra. Det finns en belysande bild som visar att de beslutade åtgärderna i transportsystemet gör att utsläppen fortsätter att öka, i stark kontrast till de mål som är uppsatta.

Sen struntar man i klimatmålet. Man konstaterar att man inte uppnår det och sen är det bra med det. Det står lite fint och försiktigt om att ”när målen kraftigt avviker från den rådande utvecklingstrenden kan ett alternativt sätt vara att låta planeringen utgå ifrån en målbild där samhällets och transportsystemets mål är uppfyllda. Man går sedan baklänges i tiden och specificerar vilka åtgärder och styrmedel som krävs för att nå den givna målbilden. Detta brukar benämnas med den engelska termen ”back casting

Och så borde man naturligtvis arbetat med hela utredningen. Utgått ifrån klimatmålen och sen tagit fram de åtgärder som behövs för att uppfylla dessa. Istället får vi ett oändligt antal sidor ”med en så obefintlig röd tråd att på slutet vet man inte ens vad förslaget leder till”, som en av mina Facebook-vänner skrev. Ja utom då att klimatmålen inte nås.

Förmodligen har de läst Beckett: I det obestämda ligger det hoppfulla och det som gör att människan förblir människa.


PS Det tycks som att det positiva som händer nu händer på mer lokal nivå. På övergripande nivå lyckas vi dåligt. Kanske blir det som en del tror – det blir tekniska lösningar som är enda vägen fram. Idag snappade jag upp Mark Lynas nya bok ”The god species – how humans really can save the planet” på Pocket på Stockholms central. I denna bok skriver samme man som skrev ”Six Degrees” om hur vi måste använda kärnkraft (trots Fukushima), att tillväxt är viktig för den tekniska utvecklingen, att CCS blir nödvändigt osv. Han har definitivt slutat att vänta på Godot. Återkommer om denna bok. DS


Länk: Kapacitetsutredningen

Dela med dina vänner:


Submit
1 kommentar

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.