Grönare resande kan vara värt miljarder

Den 14 augusti anordnades Mötesplats Skåne där företrädare från bland annat region, stat och näringsliv träffas i Malmö för att diskutera regionens framtid. I samband med det seminarium vi höll där skrev jag tillsammans med kollegorna Lena Smidfelt Rosqvist och Björn Wendle nedanstående debattartikel som publicerades i Sydsvenskan den 13 augusti.

Det mesta som står i artikeln är giltigt även för andra delar av Sverige, därför publicerar jag den här:

”Det finns flera trender som går på tvärs mot varandra när det gäller hur människor i Sverige reser.

■ Biltrafiken ökar efter att ha stått stilla, eller minskat, under ett antal år.
■ Cykeltrafiken, som i många städer haft en positiv utveckling, minskar. Framförallt har antalet cyklade kilometrar minskat för barn och ungdomar upp till 24 år.
■ Kollektivtrafiken ökar inte i den takt som skulle behövas för att nå branschens mål om en fördubbling, som regeringen har ställt sig bakom.

Utvecklingen pekar inte i tillräckligt hög grad mot ett hållbart transportsystem, varken när det gäller miljö, ekonomi eller sociala aspekter. Det pågår en cykeltrend bland de delar av befolkningen som betraktar cykling som ett enkelt och bekvämt sätt att ta sig fram. Det råder en hälsotrend, där fler väljer att cykla för att må bättre. Samtidigt tycks resande med kollektivtrafik
ha ersatt cykling bland unga i storstäderna. Att använda kollektivtrafiken ses som en del i en urban livsstil.

Självkörande bilar lyfts allt oftare fram som en lösning för framtidens transporter. Men även om det kan minska biltrafiken, pekar lika mycket på att utvecklingen blir den motsatta. Om man inte behöver köra själv, kan fler bosätta sig längre från arbete och fritidsaktiviteter.

Oavsett trender och olika gruppers preferenser talar fakta sitt tydliga språk. Även om personbilar blir renare och till och med självkörande – som en sorts minikollektivtrafikfordon likt taxi – tar bilism mer plats än framförallt kollektivtrafikresande men även cykling. En bilist släpper ut mer än tre gånger så mycket koldioxid per kilometer som en person som tar bussen. En bilist tar 10 gånger så stor gatuyta (exklusive parkering) som en bussresenär och mer än dubbelt så stor yta som en cyklist.

Att resa med bil och till viss del kollektivtrafik tar bort en möjlighet till motion, något som gång och cykel erbjuder. Den senaste versionen av den nationella resvaneundersökningen, som myndigheten Trafikanalys gör, visar att människor som bor i Skåne i snitt släpper ut mindre koldioxid från sina resor än övriga svenskar. Minst släpper de som bor i Malmöregionen ut även om de i Stockholmsregionen släpper ut ännu mindre, mycket beroende på att fler människor där reser kollektivt.

Skåningar använder mindre yta per person för transporter än de som bor i övriga Sverige. I Skåne får invånarna i snitt ihop drygt 20 minuter gång och cykling per person och dag. Det är mer än i resten av landet. Flest minuter får de som bor i Malmöregionen ihop – och det är cyklandet här som gör det.

Att människor går och cyklar innebär att färre blir sjuka och fler lever längre, något som sällan finns med i beslutsunderlag för vilken sorts transporter som ska prioriteras. Vi har räknat på vad
det samhällsekonomiska värdet skulle bli om kollektivtrafiken i Skåne fördubblas. Hälsovinsterna skulle motsvara 4,5 miljarder kronor per år genom att fler då skulle gå och cykla till buss och tåg. Det är mer än dubbelt så mycket som vad regionen lägger på kollektivtrafik.

I handlingsprogram och planer lyfts cykeln ofta fram som viktig av såväl miljö- som hälsoskäl, men behandlas styvmoderligt när det kommer till investeringar. Att Region Skåne ansvarar både för kollektivtrafik och för sjukvård gör att satsningar på kollektivtrafik ger effekt i den egna ekonomin. Men det verkar vara ett tänkande som inte omfattas av så många politiker,experter och tjänstemän.

Enligt European Cyclist Federation, ECF, är 655 000 personer sysselsatta inom cykelbranschen i Europa. ECF uppskattar att en fördubblad cykling skulle öka antalet med 400 000. Omräknat
skulle 1 700 jobb kunna skapas i Skåne om cyklingen fördubblades här. Om ett företag satsar på att göra det bättre för fler att cykla och gå till jobbet får det positiva effekter för personalens hälsa och lönar sig därmed för företaget. Fler och bättre möjligheter att ta sig till arbetet kan även ge positiva effekter både när det gäller möjliga arbetstillfällen och affärsutveckling. Behovet av tjänster för cyklister, så som reperationshjälp, hyrcyklar och liknande, ger lokala arbetstillfällen och kan genom innovationer utveckla bättre och nya produkter, till exempel bättre elcyklar och olika
sorters cykelhjälmar.

Om städer prioriterar yteffektiva färdsätt så som gång, cykel och kollektivtrafik öppnas nya möjligheter när det gäller markanvändning. Den yta som sparas kan med rätt ambitioner användas till bostadsbyggande och till att öka städernas attraktivitet.

Många fakta talar alltså för att Skåne tjänar på att förbättra för gång, cykel och kollektivtrafik.”

Christer Ljungberg
Lena Smidfelt Rosqvist
Björn Wendle

Dela med dina vänner:


Submit
0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.