Att bygga fler körfält är ofta ren kapitalförstöring

Trafiken på E 6 genom Skåne har under de senaste åren ökat kraftigt. Köer är vanliga nästan varje dag.

Såväl Sveriges åkeriföretag, motororganisationer som KAK, handelskammaren och politiker av olika färg, lobbar för att E6 mellan Malmö och Helsingborg ska få fler körfält. Men både forskning och erfarenhet visar att det är en lösning på trafikproblemen som inte fungerar.

Fler körfält ger mer trafik, något som brukar kallas inducerad trafik. Ökar kapaciteten, möjligheten för fler att köra på en väg, blir det rationellt för fler att välja att ta bilen. Internationell forskning visar att det tar mellan 1,5 – 5 år innan det är lika trångt igen.

Erfarenheter från hela världen visar också att det inte är en lösning att bygga nya körfält. Det mest klassiska exemplet på inducerad trafik är motorvägsringen M 25, som för 30 år sedan byggdes för att lösa många av Londons trafikproblem. Redan efter kort tid korkade den igen, och kallas idag för ”världens största parkeringsplats”. M 25 har byggts ut flera gånger, men varje gång fyllts den snabbt upp igen.

På nära håll finns Köpenhamn, där köerna på Motorring 3 är väsentligt värre än före utbyggnaden för fem år sedan. I högtrafik tar det nu 28 minuter att köra en sträcka som före utbyggnaden tog 22 minuter. Så är det trots en investering på 2 miljarder danska kronor.

Nyligen rapporterades liknande effekter från Stockholm. Köerna in mot Stockholm från norr är tillbaka, trots en mångmiljardsatsning på den nya motorvägstunneln Norra länken. Efter att den öppnade har trafiken på Roslagsvägen ökat med uppemot 24 procent, något som gör att köerna är kvar.

Att forskning sedan 20 år visat att det är omöjligt att bygga bort trängsel är inte ett argument som går hem hos vissa politiker. Att byggena är ett stort slöseri med skattepengar bekymrar dem inte.

Människor som sitter i kö bidrar inte till välfärd, utveckling eller tillväxt. Godstransporter blir också fast i köer, liksom bussar.

En mängd åtgärder kan lösa problemen på E 6: reglering, styrning, bättre planering, beteendeförändring och ny teknik. Flera av dem borde varit införda för länge sedan.

Att utöka dagens omkörningsförbud för lastbilar, både i tid och rum, är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd. Studier visar att trafiken flyter bättre, och hastigheten för tunga fordon minskar marginellt. Denna åtgärd är mycket vanlig i hela Europa, och finns till exempel på 75 mil motorväg i Tyskland.

Dynamisk hastighetsstyrning kan ge stora effekter, att under tider med trängsel sänka hastigheten med hjälp av elektroniska tavlor. Nyare forskning från Holland visar att det kan göra att upp mot 25 procent fler fordon får plats på vägarna.

Att se till att bilarna håller hastighetsgränsen är det kanske allra billigaste sättet att öka vägarnas kapacitet, förbättra trafiksäkerheten och få stora miljövinster. På E 6 mellan Malmö och Helsingborg kör personbilar idag i snitt en bit över 110 km/h, en stor del av fordonen kör alltså olagligt.

I Sverige tycks myndigheterna strunta i hastighetsöverskridanden på motorvägar, medan till exempel USA har en annan syn. Men ju mer lika fort bilarna kör, desto fler får plats på vägarna. Dessutom minskar riskerna för köer och olyckor.

Den aktuella sträckan mellan Malmö och Helsingborg är det stråk där Skånetrafiken har lägst marknadsandel av den totala trafiken jämfört med andra viktiga stråk i Skåne. Satsningar på kollektivtrafik, såväl på spår som på väg, kan ge mindre biltrafik, men också vara bra för människors hälsa då fler går och cyklar till buss och tåg.

Det behövs en bättre samverkan mellan städerna kring E 6 när det gäller planering, kampanjer och beteendepåverkan. Att samverka blir allt viktigare efter som resor och transporter till största delen sker i och mellan städerna. I detta arbete måste också mindre orter och landsbygd utmed E 6 engageras.

För att ta bort flaskhalsar och öka trafiksäkerheten behövs en del förbättringar kring trafikplatser och påfarter.

En del förväntar sig att självkörande bilar är lösningen på många av dagens trafikproblem. Det skulle göra att bilarna kan packas närmare varandra. Andra påpekar att antalet bilar blir väsentligt färre, när alla fordon utgör en enda stor bilpool. Men det finns forskare som menar att när det blir enklare att få tillgång till en bil, ökar antalet. Något som med säkerhet fungerar – får ner antalet bilar – är att ta ut en avgift under de tider på dygnet när trängseln på vägarna är stor.

Att ta dagspolitiska poänger på en åtgärd som bara ger kortsiktig nytta och därefter rakt motsatt effekt, är kapitalförstöring. Det finns en stor mängd åtgärder för att lösa trängselproblematiken på E 6 genom Skåne. Att bygga nya körfält är inte en av dem.

(Denna text är en debattartikel som publicerades på Aktuella frågor i Sydsvenskan den 11 jan 2016)

Dela med dina vänner:


Submit
0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.