Inlägg av Christer Ljungberg

Det går som tåget – eller?

Åker du tåg? Brukar du bli frustrerad över hur ofta tågen är försenade? Känns det som att det bara tycks bli värre och värre? Elfel, växelfel, nedfallen kontaktledning, sabotage, spårspring, fel på tåget etc. Det tycks finnas en aldrig sinande mängd olika orsaker till förseningarna. Nu har jag försökt läsa statistiken om tågförseningar, som finns […]

Elsparkcyklar – vi saknar kunskap

I januari skrev jag blogginlägget om de stora förändringar som nu kommer i vårt transportsystem. Många nya aktörer kommer in i systemet, utan att samhället kan styra utvecklingen. Då fanns det två aktörer med elscootrar/elsparkcyklar: VOI och Lime. Nu har det tillkommit minst tre andra aktörer. Och diskussionen om detta färdmedel går het. Det är […]

Vi måste värna demokratin om vi skall klara hållbarheten

De gula västarna i Frankrike började sina protester med att motsätta sig en höjning av bensinpriset. Och med tanke på den långa tradition man har i Frankrike av våldsamma protester, så drog Macron tillbaka höjningen. Över hela världen ser vi hur olika grupper känner sig åsidosatta av politiken, man känner sig inte lyssnade på. Ofta […]

Stora förändringar i transportsystemet händer nu – och måste hanteras smart

De närmaste åren kommer att innehålla stora förändringar i transportsystemet. Och nu handlar det inte om det som du tror – att vi måste, för att vi har väldigt få år på oss om vi skall klara klimatlagens mål om en minskning av transporternas utsläpp med 70% fram till 2030. För här tycks vi ju […]

Därför kommer vi inte klara klimatlagens mål om minskade utsläpp från trafiken

Sitter under parasollet i Barsebäckshamn första dagen på min semester. Det är varmt. Lika varmt som det varit sen i början på maj. Det har alltså varit 12 veckor med högsommarvärme, och inget regn. Så här gula har jag aldrig sett svenska gräsmattor. Och prognosen pekar på att det skall fortsätta så i ett par […]

Nollvision & tågkriskommission

De som följer mig på sociala media vet att jag under en längre tid propagerat för att vi behöver en tågkriskommission. Och det har jag grundat på alla mina, min hustrus och mina medarbetares oändliga rader av tågförseningar. Men hörs det också i vart enda fikarum, varenda middag etc. Det här håller inte längre. Vi […]

Parisavtalet: Så här balanserar du mellan hopp och förtvivlan

I förra veckan var jag i Kista på en två-dagars workshop om ”Exponential Climate Actions for Cities” X-CAC. Workshopen ordnades av organisationen Future Earth, som är ett globalt nätverk med nära knytning till forskning och som arbetar för åtgärder som kan accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Ett 80-tal personer medverkade, många forskare, men också […]

Så här blir 2018 – om du frågar mig

Så var det nytt år igen. Och som jag brukar säga i mina föreläsningar nuförtiden: aldrig har det varit så svårt att förutsäga vad som kommer att hända framöver som nu. Inom så många områden går utvecklingen snabbt, och ofta ganska oförutsägbart:  digitalisering, migration, klimat, delningsekonomi, cirkulär ekonomi, ojämlikhet, livsstilar etc. Och många av utvecklingstrenderna […]

Bygg höghastighetsjärnvägen nu!

I slutet av december 2017 överlämnades Sverigeförhandlingens slutrapport till regeringen. Raka, tydliga besked: Bygg höghastighetsjärnvägen, gör det för 320 km/h och gör det snabbt så att den är klar 2035. Finansieringen skall göras genom lån, och gröna obligationer. Och till på köpet får man 285 400 nya bostäder, förbättrad kollektivtrafik och cykeltrafik på många håll. Och […]