Inlägg av Christer Ljungberg

Tredje platsen – utvecklar våra städer

Man kan säga att 2030 kom redan 2020. Som vanligt när stora katastrofer drabbar människan tar utvecklingen ett stort steg framåt. Det hände under spanska sjukan, och under de koleraepidemier som drabbat Europa. De gångerna handlade det om stora framsteg inom hygien och samhällsbyggande. Nu handlar det om distansarbete, digitala möten och e-handel. Och många […]

Det nya normala ger oss chansen till klimatsmarta transporter i framtiden

Nu befinner vi oss sedan i våras i ett läge där vi aldrig tidigare varit. Den förändring av samhället som coronapandemin gett upphov till har vi aldrig sett i modern tid. Det mesta av förändringarna handlar om ändrat beteende. Och det har gått snabbt. Normalt sett brukar man prata om att det tar lång tid att […]

Hur blir det framöver post corona? Alla vill veta, men ingen vet.

För några dagar sedan modererade jag ett webinarium i den digitala versionen av ECOMM 2020, som skulle hållits i Cascais i Portugal. ECOMM är europiska konferenser om mobility management, men har blivit bredare med åren. Nu handlar det mycket om olika sätt hur vi kan få ett mer hållbart beteende som ger ett hållbart transportsystem. […]

Fler körfält är bortkastade pengar och går mot miljömålen, och behövs kanske inte post corona

Så har regeringen gett klartecken till att E22 genom Lund får byggas om till sex körfält. Plus en ny anslutning mot Ideon. Trafikverkets vägplan överklagades av Naturskyddsföreningen och ett antal grannar till motorvägen, men har nu fått klartecken. Det känns tråkigt att se att regeringen fattar ett så felaktigt beslut, som går i riktning mot […]

Post corona blir inte alls samma som före

Vi befinner oss nu i ett läge där vi aldrig tidigare varit. Den förändring av samhället som corona-epidemin gett upphov till har vi aldrig sett. På några veckor har vi genomgått förändringar som världen inte upplevt sen världskrigen. Det mesta av förändringarna handlar om ändrat beteende. Och det har gått snabbt. Normalt sett pratar vi […]

Mikromobilitet – hur stor är den?

Visst pratas det mycket om mikromobilitet? Utan att det egentligen finns någon allmän definition om vad det är. En definition jag hittat är: Mikromobilitet är samlingsnamnet för transportmedel som hanterar de första och sista kilometerna av stadsresan. Men många andra pekar bara på elsparkcyklarna när man säger mikromobilitet. Och några tar med även lånecyklar. Inser […]

Det går som tåget – eller?

Åker du tåg? Brukar du bli frustrerad över hur ofta tågen är försenade? Känns det som att det bara tycks bli värre och värre? Elfel, växelfel, nedfallen kontaktledning, sabotage, spårspring, fel på tåget etc. Det tycks finnas en aldrig sinande mängd olika orsaker till förseningarna. Nu har jag försökt läsa statistiken om tågförseningar, som finns […]