Kan navigeringssystem i bilarna ge bättre miljö?

/
Frågan i rubriken är naturligtvis inte helt lätt att besvara.…