Mina kommande föredrag & gig

Alla / Konferens / Kongress / Seminarium / Öppen föreläsning / Intern föreläsning

Framtidens mobilitet

En workshop i ett uppdrag för Lunds kommun Framtidens mobilitet: – hur ser framtidens stad och framtidens kommun ut, var bor vi, var arbetar vi och var handlar vi? Vad innebär detta för efterfrågan på mobilitet? Vilka nya mobilitetslösningar kommer och hur kompletterar och konkurrerar de med befintliga lösningar?

Så kom spårvägen till Lund

Lunds Byggmästareklubbs 40 årsjubileum. Föredrag tillsammans med min medförfattare Håkan Lockby.

Agenda Sustainability: Smart mobilitet

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter. Vi tror att det bästa sättet […]

Självkörande bilar – blir det någonsin verklighet?

Autonoma fordon har legat högt på den så kallade hajpkurvan i många år. Men nu har den sjunkit rejält. Och är nu nere på en ganska låg nivå, men samtidigt är det kanske nu det börjar hända? I det här webbinariet får du en överblick av hur läget är gällande autonoma fordon av olika slag. Christer […]

Tredje platsen – kan rädda våra stadskärnor

E-handeln har de senaste fem åren ökat med över 120%, och under pandemin har vi fått en extra stor ökning. Men vad händer då med våra stadskärnor? Flera forskare menar att e-handeln inte behöver påverka stadens handel negativt, utan tvärt om. Detta pekar mot att för att skapa en levande stadskärna kan vi ta hjälp […]

Transport som tjänst – morgondagens mobilitetslösningar idag

Allt fler fastighetsägare arbetar för denna typ av hållbara mobilitetslösningar. Lösningar som gynnar både boende och staden, och dessutom ger betydande fördelar även för fastigheten. Bolaget EC2B har under flera år levererat denna typ av tjänster. I detta webbinarium delar Lennart Persson, VD för EC2B och Christer Ljungberg, styrelseordförande för EC2B, med sig av sina erfarenheter. Dessutom […]

Boksläpp spårvägsboken

Stadsbiblioteket Lund St Petrikyrkogata 6, Lund

Föredrag med följande boksläpp på Lunds Stadsbibliotek

Rådslaget – Biljett och prisstrategier

Rådslaget – hållbar omstart Initiativ för förnyelse av kollektivt resande För K2:s Rådslaget håller jag en 4 tim WS om biljett och prisstrategier

Så kom spårvägen till Lund

Föreläsning för Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening, Trondheim Föredraget ges tillsammans med Håkan Lockby

Så kom spårvägen till Lund

Trivector Vävaregatan 21, Lund, -, Sverige

Seminarium med Christer Ljungberg och Håkan Lockby om spårvägsboken. På Trivectors huvudkontor i Lund. Första seminariet IRL på lääänge.

Europaforum Hässleholm 2022

Hässleholms kulturhus Vattugatan 18, Hässleholm, Sverige

Jag modererar ett seminarium om Framtidens stadskärnor.

 


Mina senaste föredrag & gig