Christer Ljungberg

Christer är en av grundarna till Trivector, och tidigare VD för Trivector AB och för Trivector Traffic AB. Hans arbete handlar fortfarande om att arbeta för att Trivectorgruppens varumärke fortsätter att utvecklas på ett sätt som kommer kunderna och samhället tillgodo.

Som senior advisor på Trivector Traffic arbetar han med att fortsätta att utveckla arbetet för att skapa ett transportsystem för en hållbar framtid.

Christer är också arbetande styrelseordförande i EC2B – som levererar transport som tjänst till fastigheter.

Christer Ljungberg har en lång erfarenhet och kompetens inom området hållbarhet och trafikplanering. Med 30 års erfarenhet som forskare och konsult inom området, och där specialiteterna spänner över områden som miljöeffekter, utvärderingar, implementering etc, är han en av landets mest erfarna konsulter med fokus på hållbarhet när det gäller transporter. Uppdragen ligger ofta inom områden som stadsutveckling, hållbarhet och trend- och omvärldsbevakning

Han medverkade bland annat i att ta fram strategi och plan för utvärderingen av det så kallade Stockholmsförsöket med trängselavgifter. Han var medlem i expertgruppen som gjorde en sammanfattande utvärdering av försöket.

Christer var också med i gruppen som tog fram den första versionen av TRAST – handboken för svenska trafikstrategier.

Som drivande när det gäller införandet av mobility management, dvs beteendepåverkande åtgärder inom transportsystemet i Sverige, är han en av områdets främsta experter.

Många av Trivectors spännande forsknings- och utvecklingsprojekt har kommit till på hans initiativ: snabb omställning till peak oil, effekter av inducerad trafik, resvaneappen TravelVU,  trafik och mobil IT, för att nämna några.

Christer var en av experterna när Nya Slussen 2015 granskades utifrån frågan om beslutsunderlaget är vederhäftigt.

Han är en ofta anlitad föreläsare inom områden som trafiken och staden, framtidens trafik, hållbarhet osv. Inom dessa områden är han en också en kritisk debattör, en av de få inom området.

Christer Ljungbergs engagemang

Christer Ljungberg var medlem i Stadsmiljörådet, Boverkets rådgivande organ inom stadsmiljöfrågor, under åren 2002–2008. Han var ordförande i Trafiktekniska föreningen 2008–2012.

År 2002 var Christer med och startade Sustainable Business Hub, och var dess ordförande under 2002-2006. Under åren 2005–2013 var han medlem i programrådet för den internationella konferensen ECOMM.

Christer var initiativtagare och drivande i processen med att starta K2 – Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik – vid universitetet i Lund.

Han fick Lunds kommuns miljöpris 2011.

En av grundarna till Urban Innovation Lab, ett nätverk för nytänkande inom hållbar stadsutveckling där Trivector ingår.

48:e plats på listan över Sveriges 101 miljömäktigaste 2015.

Har suttit i 8 olika bolagsstyrelser, varav ett noterat bolag. Nu öppen för fler sådana uppdrag, förutom de 4 där han nu sitter.

Christer har också ett förflutet som en av grundarna, skribenterna och regissörerna till Eslövsrevyn, som idag funnits i över 30 år.

Christer är gift med Marianne, tidigare VD på Mazars, nu konsult i Tegelviken konsult. Han har två vuxna barn, Caroline, som är trafikkonsult på Trivector, och Hampus som är programmerare på Sandéns Security Print.

Kontakta mig

6 + 2 = ?

Dela med dina vänner:


Submit