Mina föredrag

Varför går vi inte mot ett hållbart transportsystem?

På såväl nationell, regional som lokal nivå finns planer och strategier med tydliga mål för ett hållbart transportsystem. Men enligt forskningen finns mycket lite som tyder på att vi verkligen går i den riktningen. Varför är det så, och vad kan vi göra åt det? Föredraget slutar med en uppmaning till våra beslutsfattare – väx upp för fan!

Hur ser våra städer ut i framtiden post corona?

Sverige är det land i Europa som urbaniseras fortast. Hur skall vi tänka kring den framtida staden? Med den stora förändring vi kan se pga av coronapandemin, kommer våra städer att bli likadana? Det är i staden allt händer. Och när det gäller många frågor som hållbarhet etc, går ofta städerna före nationerna. Varför är det så och hur drar vi nytta av det? Vem dör först, bilen eller staden?

Tredje platsen – utvecklar våra städer

Med pandemin har fler och fler lärt sig att e-handla. Det finns nu en stor rädsla för att detta skall ta död på handeln i våra stadskärnor. Men så behöver det inte bli. Detta pekar mot att för att skapa en levande stadskärna kan vi ta hjälp av det som kallas för ”den tredje platsen”.  Bostad och arbete är första och andra platsen i våra städer. Vad är då den tredje platsen? Det handlar om platser där man enkelt kan träffas och ”hänga”, cafeer, bibliotek, gågator etc, och dessa platser kan betyda mycket för stadskärnan.

Vad händer när, och om vi får självkörande bilar?

När kommer de självkörande bilarna? Frågan har vi hört i minst 15 år. Och svaret är alltid olika, och beror på vem du frågar.

Autonoma fordon har legat högt på den så kallade hajpkurvan i många år. Men nu har den sjunkit rejält. Och är nu nere på en ganska låg nivå, men samtidigt är det kanske nu det börjar hända.

I det här föredraget får man en bild av den senaste utvecklingen inom området.

Planen är död – leve plattformen

Världen påverkas för närvarande av en stor mängd samtidiga trender: digitalisering, migration, klimatförändringar, delningsekonomi, cirkulär ekonomi, samtidiga livsstilar/tribes. Allt utvecklas samtidigt i högt tempo på det sätt som Zygmunt Bauman kallar flytande modernitet. Samtidigt med det höga tempot kommer nya aktörer in inom områden som inte är deras kärnverksamhet, t ex Elon Musks Tesla inom bilindustrin. Allt detta gör att traditionell top-down planering inte längre fungerar. Istället krävs samverkan, med medborgare och andra aktörer. Och istället för planen kan man arbeta med plattformar som definierar mål och värderingar. Att testa och iterera sig fram blir ofta ett användbart verktyg i denna snabbföränderliga miljö.

Rädda världen och göra bra affärer

Världen står inför stora utmaningar. Arbetslöshet, låg tillväxt, deflation, men också klimathot, integration osv är frågor som väntar på sin lösning. Här har företagen en roll att spela. Men beslutsfattare världen över påverkas starkt av lobbyister som inte släpper fram den kreativa förstörelsen. Det är dags att inse att hållbarhet är det nya internet – och kommer att påverka oss på samma sätt som internet gjort.

Bästa sättet att förutsäga framtiden är att forma den

Utifrån de framtidsanalyser som vi jobbar med ger den här föreläsningen en bild hur framtiden kan se ut. Det handlar om urbaniseringen, befolkningsutveckling, naturresurser, klimatförändringar, ekonomi, teknik, globalisering osv. Många nya tankar att inspireras av: Hur ser den cirkulära ekonomin ut? Tar vi klimatproblemen på allvar? Tar robotarna över våra jobb? Detta är en bred framtidsspaning som passar i många sammahang.

Sov inte under revolutionen – om framtidens städer och trafik

Just nu händer så mycket som påverkar våra städer och trafiken i dem att det är svårt att se skogen för bara trän. Varför ökar inte biltrafiken? Vi urbaniseras snabbast i Europa. Städer konkurrerar med varandra om att vara den goda attraktiva staden – och då kan man inte ha problem med trängsel, buller, avgaser och olyckor. Hur skall vi tänka då?

Regionen är den nya staden

Idag använder folk regionen som man förr gjorde med staden. Man bor på ett ställe, jobbar på ett annat, och har sin fritid på ett tredje. Detta får konsekvenser för våra städer och för trafiken. Regionförstoringen gör att vi reser längre, samtidigt som städerna förtätas. I detta föredrag diskuterar jag hur vi kan förhålla oss till detta.

Anlita mig till föredrag, moderatorskap och paneler

Här ovan presenteras några av de föreläsningar som jag håller just nu. Jag håller mellan 50–70 föreläsningar per år, och anpassar alltid föreläsningen efter den plats och den publik som det gäller. Det går naturligtvis också att beställa specialanpassade föreläsningar.

Under pandemin har vi lärt oss att även digitala föreläsningar fungerar bra. Och jag håller lika gärna sådana.

Jag modererar också allt ifrån stora internationella konferenser, till seminariet för ledningsgruppen. Behöver du någon som håller i paneldiskussioner så ingår det som en del i modererandet. Och jag ställer gärna upp som panelmedlem, men bara i frågor jag behärskar.

Skicka en förfrågan

2 + 3 = ?