Frihetens pris

/
I USA har en utredning visat att utmätningar är vanligare ju…