Teknikeffektiviseringar räcker inte

Idag publicerade Vägverket siffror som borde vara positiva ur miljösynvinkel:

 1. Bränsleförbrukningen för 2007 års nya bilar har sjunkit från i genomsnitt 7,8 liter/100, km till 7,3 liter/100 km. Koldioxidutsläppen från dessa minskade därigenom från 189 till 181gram/km.
 2. Bränsleförbrukningen för personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 8,5 l/100km 2006 till 8,3 l/100km 2007.
 3. Andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn ökade från 3,5 till 4,5 %.

Men under 2007 ökade samtidigt personbilstrafiken med 2,8 % och de tunga transporterna med hela 5,8 %. Och detta innebar att koldioxidutsläppen från den svenska vägtrafiken ökade med 2 %.

Alltså, istället för att som målen säger minska, ökade koldioxidutsläppen från den svenska vägtrafiken. Trots biobränslen och teknikeffektiviseringar.

Att bränsleförbrukningen för nya bilar minskade är i och för sig ett genombrott. Minskningen är den största sedan man började mäta 1978. Fortfarande är dock de svenska bilaran betydligt mer bränsletörstiga en europagenomsnittet.

Men det räcker alltså inte. Och detta har flera utredningar visat många gånger, bl a KTH-forskaren Jonas Åkerman som jag skrivit om. Det krävs också förändringar i efterfrågan på transporter. Så här skriver Vägverekt om detta:

”Det behövs också en helt ny syn på samhället och transportsystemet där den egna bilen har en mindre roll som transportmedel jämfört med idag och där tillgänglighet skapas genom transporteffektivt samhälle med god kollektivtrafik, gång och cykel. Dessutom måste även godstransporterna optimeras och minska.”

Kunde inte sagt det bättre själv. Frågan är vem som fattar de beslut som krävs.

Länkar:

Vägverkets pressrelease

DN om bränsleförbrukningen

Vägverkets PM om siffrorna

4 kommentarer
 1. Bengt Gustafsson
  Bengt Gustafsson says:

  Notera att för att motverka bilismökningen på 2,8% på ett år måste kollektivtrafiken öka med 10-15% per år, eftersom den ”slår ur underläge” med bara 20% så många resor/personkilometer som bilen (jag orkar inte ta fram exakta siffrorna nu men det ligger där nånstans).

  Att uthålligt öka kollektivtrafikanvändningen med 10-15% per år är för mig helt omöjligt utan att radikalt förbättra reskvaliteten i kollektivtrafiken. Att göra kollektivtrafiken ”god” i vägverkets mening räcker inte alls.

  Endast med ett helt nytt tänkande där man erbjuder bilisterna ett likvärdigt alternativ kan man locka över dem i stora antal. Att det ska vara så svårt att förstå.

  Att bygga om städerna så att resbehovet minskar är ett aldeles för långdraget projekt om man låter det ske i den takt städerna naturligt förnyas, och alldeles för dyrt om man börjar riva villaområdena och bygga höghus i stället. Och det sistnämnda tror jag kommer att leda till vissa protester.

  Är det då inte mycket smartare att bygga ett transportsystem som erbjuder bilisterna ett likvärdigt alternativ och betalar sina egna kostnader?

  (Notera, jag använde inte Ordet!).

  Svara
 2. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  1) Skåne har ju lyckats öka kollektivtrafikresandet med de siffror du pekar på – utanb spårtaxi. Men man har planerat och investerat klokt!

  2) En av mina poänger är att vi måste minska behovet av att resa – på många olika sätt. Förtärning kan nog ge ett visst bidrag – men tar tid och är ganska dyrt. Men decentralisering av vissa akktiviteter och samhällsfunktioner betyder mycket. Och även IT kan spela en roll. Och dessutom finns gissar jag ca 20-25% ”onödiga” resor som försvinner om det kostar mer.

  Svara
 3. Bengt Gustafsson
  Bengt Gustafsson says:

  1. Och i hur många år till kommer det att hålla i sig? Och hur är det med det lokala kollektivtrafikresandet i t ex Malmö? — Jag har inte emotsatt mig att regionaltåg kan ta marknadsandelar från bil, men de skulle kunna ta tusan så mycket mer marknadsandelar om man kunde ta sig smidigare till resp resecentrum. Och har det gjorts någora efterkalkyler på hur mycket restidsförsluster skåningarna gjort när de klev ur bilarna? Är det någon skillnad på bilismökningstakten i Skåne jämfört med andra regioner där man inte har sett samma ökning i tågtrafiken? Och är det inte så att de senaste åren har man sett BÅDE 15% ökning av tågresandet och 3% av bilresandet (dvs samma antal nya resor i bägge trafikslagen). Det skulle då behövas 30% om året ökning i tågtrafiken för att inte bilismen ska öka, eller?

  2. Priselastisciteten är väl ganska välkänd för små förändringar så det borde väl vara lätt för dig som är proffs på sånt att räkna ut hur mycket mer en resa ska kosta innan 20-25% av resorna försvinner. Så du borde inte behövs gissa. Det kommer förstås att vara ”rätt” resor som försvinner först när priset höjs, eller hur? Det kan inte vara så att det är de fattigas ganska viktiga resor som frösvinner snarare än de rikas ganska onödiga?

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.