Lägg ner Bromma senast 2011

I dagens DN kan man läsa att Bromma slår i taket. Det vill säga att flygplatsen inte klarar av att ta emot fler flyg inom sin tillåtna max-gräns 2 milj passagerare per år.

Bortesett från det övergripande stora problemet med ökande flygtrafik med generellt med avseende på klimatproblemet så bör Bromma läggas ned, i likhet med de flesta andra stadsflygplatser.

Och då handlar det om miljön i närområdet, för de boende som ständigt störs av flygtrafiken, och drabbas av emissionerna. 2011 går avtalet om Bromma flygplats mellan Luftfartsverket och Stockholms stad ut. Motståndarna mot flygplatsen har tidigare hoppats på en stängning men den borgerliga majoriteten har tydligt sagt att man vill förlänga.

Fel tänkt. Om man skall flyga så behöver man inte göra det från flygplatser belägna inne i städerna. Eftersom flygsträckan är lång (det enda vettiga skälet att flyga) så spelar det mindre roll att man får åka lite längre från centrum. Och med lösningar som Arlanda Express tar det nästan inte längre tid från centralen till Arlanda än med taxi till Bromma.

Lägg ner Bromma 2011! Börja förbereda för detta redan nu.

Länk:

DN-artikeln

12 kommentarer
 1. Göran Tegnér
  Göran Tegnér says:

  Lägg inte ned Bromma!

  Christer Ljungberg är en notorisk bil- och flyghatare.
  Helst ska man åka häst och vagn som förr i världen.
  Nu är det Bromma flygplats tur att schavotteras i Ljungbergs blogg.

  När det gäller Förbifart Stockholm, då räcker det inte med att koldioxidutsläppen minskar marginellt, den vägen ska inte byggas ändå, av miljöskäl, enligt Christer Ljungberg. Nu gäller det Bromma flygplats. Där är det tvärtom så, att Christer Ljungberg anser att det inte spelar någon roll att mer än 50 % av marktrans-porterna, som sker med bil, får åka lite längre till längre bort belägna flygplatser, som Arlanda respektive Skavsta – trots att utsläppen från denna onödigt extra långväga biltrafik skapar mera avgasutsläpp. Detta är för mig en egendomlig logik.

  I stället är det närmiljön i flygplatsens omedelbara närhet som är det stora problemet, enligt Ljungberg. Detta är en alltför snäv felsyn. Jag har räknat på miljöutsläppen av en nedläggning av Bromma. Då kan man bygga bostäder där i stället för i Stockholms-regionens periferi. Det sparar miljöutsläpp genom kortare pendelresor och genom en högre kollektivandel.

  Detta är bra, men bara flygets miljöutsläpp genom 3-4 mil längre flygvägar upp till Arlanda från den majoritet av flygplanen som kommer söderifrån motverkar den tidigare nämnda miljövinsten.

  Härtill kommer alla bilresor inom Stockholmsregionen som ska färdas upp till Arlanda i stället för till Bromma flygplats om Bromma läggs ned. Dessa båda negativa miljöeffekter uppväger mer än väl miljövinsten av kortare arbetspendling av att bygga bostäder på Bromma flygplats.

  Nettot för miljöutsläppen av dessa tre effekter: kortare arbetspendling, längre flygvägar och längre mark-transporter till de perifera flygplatserna blir en kraftig försämring för miljön, inte en förbättring.

  De lokala miljöutsläppen invid själva flygplatsen är självfallet ett problem i sig, men dessa är små i förhållande till de tre övriga effekterna. Med spårbilar som ett lokalt matarsystem till Bromma flygplats från närliggande tunnelbane- och pendeltågsstationer i Västerort, Solna och Sundbyberg, kan dessa lokala miljöproblem minskas betydligt.

  Och varför ska alltid bostäderna byggas exakt där det ligger flygplatser? På Tullinge, på Bromma? Flyg över Stockholm från Bromma och titta ned på all oexploa-terad mark i närheten av centrum. Inte är det markbrist i detta glest bebyggda land.

  Miljön är alldeles för viktig för att slarvas bort på ett så nonchalant sätt, som Christer Ljungberg gör sig till tolk för. Det är bättre att räkna ungefär rätt, än att tycka exakt fel, anser jag.
  Göran Tegnér

  Svara
 2. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Nej Göran, jag är varken bil- eller flyghatare. Jag gillar att köra bil och jag gillar att flyga. MEN – det tråkiga är att dessa båda transportsätt inte är hållbara som de ser ut idag.

  Och när det gäller förbifart Stockholm så har jag endast refereat Naturvårdsverket, SIKA och Finnveden när de ifrågasätter beslutsunderlaget.

  SIKA säger som bekant:
  ”När det gäller planeringsprocessen och beslutsunderlaget i ett generellt perspektiv anser SIKA att denna beredningsremiss med dess underlagsdokument och de ansatser och avgränsningar som gjorts i framtagandet av beslutsunderlaget exemplifierar ett alltför snävt synsätt och endimensionellt sektoriellt tänkande. Detta angreppssätt framstår i ett ålderdomligt ljus idag när det blir alltmer tydligt för de flesta att det tvärtom krävs transportslagsövergripande ansatser för att lösa de stora utmaningar som inte bara transportsystemet utan samhället i stort står inför.”

  När det gäller Bromma har jag inte ens diskuterat möjligheten att bygga på marken. Jag diskuterar i detta fall endast det principiella feltänket med flyg inne i städer. Och då tänker jag mest på närmiljön för de boende.

  Det är naturligtvis svårt att väga de globala miljöeffekterna mot de lokala. Ibland måste de lokala få väga över, för att lösa ett lokalt miljöproblem. Ibland tycker till och med jag att man måste bygga en förbifart för att lösa ett lokalt problem, trots att förbifarten oftast ökar trafiken på sikt.

  Och bullret från flygplanen minskar inte även om man skulle resa med spårtaxi.

  Och jag gillar inte häst och vagn. Men jag anser att vi måste göra stora strukturella förandringar i såväl flyg- som biltrafiken, trots att jag själv tycker om såväl bilkörning som flyg.

  Svara
 3. Anonymous
  Anonymous says:

  Detta brev skickade jag in till Miljö och hälsa i Stockholm i fevruari. Under min föräldraledighet på sex veckor så har följande noterats:

  Jag skrev ett brev under hösten 2006 till Miljö och Hälsa och frågade lite om buller och luftföroreningar i Bromma och fick då ett bra svar av dem gällande de frågor jag ställde.
  Sedan uppmanades jag att skriva ner de ggr som jag kände av en stark illaluktande doft för att flera personer hade gjort liknande iaaktagelser som mig och problemet skull följas upp från eran sida.

  Nu några månader senare så skickar jag in mina noteringar i kalendern här, det har varit många fler tillfällen då denna illaluktande och starka doft har känts över områden där jag promenerat men som jag missat att skriva ner datum på. Så dessa är inte med.
  Jag har varit föräldraledig under delar av denna period därav mina många promenader i intilliggande områden.

  Som jag ser det så är detta ett stort problem och inte ett litet som Luftfartsverket bara kan vifta bort.
  Hur mycket ska människor som bor nära Bromma Flygpklats tolerera när det gäller utsläpp av avgaser, oförbrända flygbränslerester och buller.

  Senast idag 19 februari så var det på ABC om en stark illaluktande doft över Hornsberg. De sa att det luktat diesel. Det är en stark doft som jag vid nedanstående tillfällen känt flera ggr, då speciellt när jag handlar vid Coop Forum vid Bromma flygplats.

  5 dec 2006 Minneberg
  25 dec 2006 Minneberg
  28 december Minneberg

  Ons 3 jan 2007 Illaluktande över Minneberg och Jonneslundsbadet
  Tors 4 jan Stank över Missionsvägen, Alviksskolan & Ulvsunda slott
  Fred 5 jan Illalukt över Minneberg & Traneberg
  Ons 10 jan Stark doft över Bengt Tranas väg och längs stranden mot Tranebergs strand
  Sön 14 jan Stark doft över Minneberg och Ulvsunda slottsområde
  Tors 18 jan Illalukt över Tranebergs strand, Alviks strand & Äppelvikens bostadsområde
  Mån 22 jan Minneberg, Johanneslund & Ulvsundaområdet närmast slottet
  Ons 24 jan Minneberg, Johanneslund
  Tors 25 januari Minneberg, Traneberg, Alviks torg Fruktansvärt stark lukt över stora områden.
  Fre 26 jan Johannesfred och Ulvsunda City Gross
  Tors 1 feb Ulvsunda ind område City Gross Stark lukt
  Fre 2 feb Ulvsunda industriområde Lillsjön, Bromma Center
  Mån 5 feb Traneberg Svartviksvägen, Svartviksslingan, Tranebergs strand
  Tors 8 feb stark doft av flygbränsle Johanneslundsbadet, och kringliggande industriområde, Johannesfredsområdet stickande lukt
  Mån 12 feb Väldigt stark lukt Bromma flygplats Coop Forum- Personalen sa att lukten varit hela dagen.
  Tis 13 feb Traneberg Kinnekullevägen
  Ons 14 feb Stark flygbränsle lukt vid Alviks Strand 1400, Allevägen, runda vägen Bromma .

  Flygplan start 0124 21 februari 2007
  22 februari stark, outhärdlig diesellujt i Minneberg och i vårat trapphus. Blev tvungen att vädra ut det en halvtimma.
  Planen startade i en bana mot Kongsholmen och vinden låg på från det hållet och blåste hitåt!
  27 feb Stark lukt vid Minnebergsportalen.
  28 feb Stark lukt vid Johannesfred

  Jag iaktog bara en liten del av av ett litet område, men har hört av andra som bor från Södermalm till vällingby att de uppfattar samma problem och då speciellt under vinterhalvåret.

  Är det lämpligt att behöva förorena luften mycket i Stockholm där det bor väldigt många människor?

  Det är illa att utsätta människor vid och runt Arlanda för samma sak, men inte lika många drabbas.

  Svara
 4. Bengt Gustafsson
  Bengt Gustafsson says:

  Här ställer jag mig i stort sett på Christers sida, men föreslår trots allt att ersätta biltrafiken till Arlanda med spårbilar.

  Nackdelen med detta är dock att det motverkar den försämring av tillgängligheten till flyget som den längre bilresan (som Göran ogillar) ger. Med alternativet bil till Arlanda och därefter flyg blir tåget ett mycket mer attraktivt alternativ för resor till t ex Göteborg och Malmö.

  Hur man vänder sig har man ändan bak, alltså. Men nettomässigt ger säkert ett spårbilsnät ett mycket stort plus även om några i väntan på direktlänken till våra andra huvudstäder tar spårbilen till Arlanda i stället för T-banan till centralen…

  Svara
 5. Anonymous
  Anonymous says:

  Jag flyger relativt ofta i tjänsten och tycker det är mycket smidigare att ta tåget till Arlanda, än att sitta i köerna till Bromma.
  Jag tycket det är orimligt att behålla Bromma efter 2011. Förutom de här tidigare påpekade miljöeffekterna, är bullret oerhört störande. Inte bara för de boende närmast flygplatsen utan för ALLA som bor längs Brommas inflygningsleder. Det innebär att Södermalm, Kungsholmen, Essingeöarna och Traneberg också utsätts för bullret. Dessutom finns alltid risken för olyckor. Och start och landning är de främsta riskmomenten när det gäller flygning. Vad säger ansvariga politiker den dag ett fyrmotorigt jetplan störtar på Zinken under en match?

  Svara
 6. Anonymous
  Anonymous says:

  Nästa skede inom kommerciellt fly blir troligen STOL-plan som kan starta och landa på betydligt kortare sträcka än nutidens maskiner (som bygger på 50-60tals teknologi). Som gammal Bromma-grabb och, som nu tvingas att färdas cirka 1.5 till 2 timmar (inkl.in-checkning o boarding)
  till Arlanda från centrala Stockholm kan jag väl tänka mig att företag med mycket flygresor inom Sverige troligen kommer att flytta ut till andra mindre städer där flygplatsen ligger komfortabelt nära. Vänta till STOL-planen kommer
  och större delen av Bromma kan bebyggas innan ni gör ett förhastat beslut.

  Svara
 7. Anonymous
  Anonymous says:

  Jaha tillbaka till stenåldern med hela jorden enlig ljungberg. Förstår inte varför Du är så bitter
  på dom som är beroende av flyget och behöver ha det lätt tillgängligt.Nä christer vi inser inte nackdelen med flygplats nära
  stan.Är själv uppvuxen i bromma och har aldrig mått särskillt illa
  av Flygtrafiken.Ett bra förslag flytta till Nordpolen. Där finns verken flyg eller bilar. Och knappt människor heller.Ditt inlägg är bara sinnessjukt.Kan inte ta denna disskution på allvar

  Svara
 8. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Tala om bitter….

  Skönt att du mår bra trots att du växt upp i Bromma. Ca 50.000 människor i Europa dör varje år av hjärt- och kärlsjukdomar relaterade till buller.

  Det är spännade med alla dessa flygkramare. DEt är en mycket liten del av befolkningen som står för en mycket stor del av flygresandet. 50% av befolkningen i Storbrittanien har aldrig flugit. 5% av Franskrikes flygresenärer står för 50% av utsläppen från flyg osv.

  För resor inom Sverige – upp till 60 mil behövs knappast flyget. Vad skall vi då med Bromma till?

  men nu är ju beslutet taget att det skall vara kvar så varför så upprörd?

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.