Järnvägar är undervärderade

PÅ DN Debatt skriver Nuteks chef Sune Halvarsson tillsammans med analytikern Tore Englén att havererade trafikprojekt kostar samhället 70 miljarder fram till 2020. Man påpekar att det finns ett samband mellan investeringar i transportinfrastruktur och tillväxt. Läser man i den rapport som debattartikeln bygger på så visar det sig att 1% ökning i infrastrukturinvesteringar ger en ökning på 0,1% i tillväxten. Ett dyrt sätt månne?

Ulf Perbo på BILSweden skriver på sin blogg att detta betyder att Förbifart Stockholm måste byggas omgående. Och sen fyller han på med argumentetn, bla:

-Koldioxidutsläppen är under överblickbar tid opåverkade av Förbifarten. Trafikökningen uppvägs av att trafik flyttas från områden med trafikstörningar och köbildning med höga koldioxidutsläpp per kilometer till den nya Förbifarten.

Tyvärr är detta inte sant. Ny vägkapacitet ökar trafiken, och därmed utsläppen – mer än den ökning som tillväxten i regionen ger. Och effekten med minskade utsläpp för att trafiken får mindre köbildningar och trängsel är inte klockren. Det beror på en mängd olika förutsättingar om detta verkigen gäller. Och vägar ger absolut inte per automatik bättre tillväxt än järnvägar.

Problemet med att bygga Förbifart Stockholm (som har fel namn eftersom ytterst få bilar använder den för att fara förbi, det mesta är lokal trafik) är att ökningen av koldioxidutsläppen måste kompenseras nån annanstans. Genom minskad trafik, lägre hastigheter etc.

BIL-Perbo borde läst vidare i debattartikeln i DN. Där står det:

”Den samhällsekonomiska kalkylen ger dessutom dålig vägledning när det avvägningen mellan väg- och järnväg. Detta är bekymmersamt. I ljuset av stigande priser på råolja och krav på kraftigt minskade koldioxidutsläpp är det synnerligen viktigt att finna en korrekt balans mellan investeringar i vägar och spår. Det finns dock betydande skillnader i kalkylmetodiken som gör att järnvägsinvesteringar närmast per automatik får en sämre kalkylerad lönsamhet än vägsatsningar. Detta kan leda till förhastade slutsatser om att vägar generellt är mer samhällsnyttiga än järnvägar. ”

Och så skriver SvD om att affärsresenärer i allt högre grad väljer tåget. Självklart, som jag skrivit tidigare, på sträckor som Malmö-Stockholm har jag inte tid att flyga och förlora arbetstid. 2007 gick 92% av Trivector Traffics resor på sträckan med tåg! Hos oss är järnvägen inte undervärderad!

Länkar:

DN debatt
Perbos billobbyblogg
SvD om affärsresorna

14 kommentarer
 1. Anonymous
  Anonymous says:

  Läs artikeln en gång till. Det kostar 70 miljarder fram till 2020. Inte 70 miljarder per år.

  Svara
 2. Anonymous
  Anonymous says:

  ”Problemet med att bygga Förbifart Stockholm (som har fel namn eftersom ytterst få bilar använder den för att fara förbi, det mesta är lokal trafik) är att ökningen av koldioxidutsläppen måste kompenseras nån annanstans. Genom minskad trafik, lägre hastigheter etc.”

  Korrekt när det gäller namnet, däremot total osanning beträffande hanstighet. En bil som är igång men står stilla (kö) måste ju vara den värsta miljöförstöraren om man tar hänsyn till tillrättalagd körsträcka.

  Svara
 3. Anonymous
  Anonymous says:

  På ditt företags hemsida så talar ni om att ni forskar inom området.

  Efter att ha läst ditt inlägg här så är jag himla skeptisk till det påståendet.

  Att inte förstå skillnaden mellan 70 miljarder per år och 70 miljarder fram till 2020 är detsamma som att jag inte bryr mig om innehållet utan kan bara läsa siffran. Att forska utan att kunna förstå, särskilt när en VD uttalar sig, är för mig detsamma som att ha en åsikt utan att kunna argumentera för det. ”Jag tycker så alltså är det så” är inte ett argument som kan övertyga andra.

  Att ni sedan måste lära som ni lär är inte direkt förvånande, hela er trovärdighet lever på att du kan informera om att de 92% av trafiken mellan Malmö och Stockholm går via Järnväg. Du verkar inte förstå att alla inte kan arbeta på vägen, utan arbetet är det som utförs på plats. Det är det som de får betalt för.

  Svara
 4. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Nja så enkelt är det inte. Det beror naturligtvis på den hastighet du håller när bilen trots allt rullar. Bilar släpper normalt ut minst i ca 50 km/h. Beroende på vilka utsläpp vi pratar om….

  Svara
 5. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Jo det var en pinsam miss av mej att skriva per år. Jag håller med om det. Men det är i alla fall så mycket krut i mej att jag vågar stå med namn för mina åsikter.

  Självklart kan inte alla göra sitt jobb på tåget. Men de lär väl knappast kunna göra det på flyget heller, och den timme som man ev sparar gör ju inte hela skillnaden.

  Men som konsult kan jag faktsikt göra en del jobb på tåget, på ett sätt som inte funkar med flyget. och dessutom spara ett antal kilo koldioxid.

  Svara
 6. Anonymous
  Anonymous says:

  Hej! En fråga om en annan sak: Vad ska man ha för utbildning för att arbeta med trafikplanering? /Carro

  Svara
 7. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  De flesta som är anställda på Trivector TRaffic är civilingenjörer. De flesta med inrikting Väg och Vatten, Samhällsbyggnadsteknik eller Kommunikationsteknik. Men vi har en farkosttekniker, en kulturgeograf, nationalekonom osv. Vi har dessutom 5 doktorer i ämnet och 2 licientiater.

  Svara
 8. Ulf Perbo
  Ulf Perbo says:

  Läs Affärsvärlden nr 10, sid 26, där en internationell forskarstudie visar att det är extrema överskattningar av trafikvolymerna vid järnvägskalkyler och små överskattningar vid vägprojekt. Vidare att kostnadsöverdragen är störst vid järnvägprojekt. Något för järnvägslobbyisten Ljungberg att bita i. Vidare rekommenderar jag läsning av kalkylerna för Förbifart Stockholm eftersom Ljungbergs kommentar tyder på att han inte läst dessa. Finns på http://www.vv.se.

  Svara
 9. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Ulf!

  1) Synd att vi bara har Veckans Affärer, är det nya numret av Affärsvärlden? verkar klart intressant.

  2) Jag är tyvärr inte järnvägslobbyist, även om jag tycker det skulle behövas fler. Jag gillar bilar skarpt, kanske inte på samma sätt som du, men jag blundar inte för nackdelarna…. Och eftersom vi har uppdrag som innefattar alla sorters färdmedel (utom spårtaxi då…)varken kan eller vill jag vara lobbyist för något fordonsslag. Bara att de behandlas på samma sätt i kalkyler etc.

  3) Nej jag har inte läst hela dokumentationen kring Förbifart Stockholm, det är nog tusen sidor…

  Men valda delar, och vad jag kan se så ökar koldioxidutsläppen med ca 5% jämfört med nollalternativet.

  Svara
 10. Ulf Perbo
  Ulf Perbo says:

  Baskalkylen för Förbifart Stockholm (gjord av Transek) visar en minskning från 5689 tusen ton CO2 till 5676 ton om Förbifarten byggs jämfört med nollalternativet för år 2015. Avrundas lämpligen till oförändrat. Trafikökningen uppvägs av att utsläppen per fordonskilometer sjunker när framkomligheten förbättras.

  Svara
 11. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Ledsen, det var biltrafikarbetet som ökade med 5% enl MKB:n. Och jag räknade i mitt huvud med att koldioxidutsläppen då också ökade med samma…… Vilket de borde göra………

  Svara
 12. Anonymous
  Anonymous says:

  Vissa av oss vill förbli anonyma eftersom det är kanske som så att man tidigare fått utstå personliga hot då man inte varit anonym.

  Såg bara en referens om SD på SVT-text idag om att Säpo ser systematiska kränkningar om SD. På samma sätt ser jag systematiska hot och kränkningar av människor som inte har den politisk korrekta uppfattningen kring järnvägar och CO2.

  Då jag dessutom är hemmahörandes i Lund och är väl medveten om den kapacitetsbrist som råder Malmö – Lund har jag absolut inget emot järnvägar. Däremot så vet jag problemställningarna som förekommer kring att t.ex. bygga 4-spårigt till Malmö.

  Realismen i att minska med CO2 utsläpp med 40% till 2020 som (sv(a)mp) vill göra är i stort omöjligt. Jag har sett och följt massor av offentliga byggen och alla ”järnvägsbyggen” verkar mer vara politiska regionsbeslut än samhällsekonomiska kalkyler. Hur många gånger har Botniabanan kommit och ”tiggt” extra medel för att kunna byggas färdigt. Mest spännande var extra medel för att det behövde ju inte bara ”byggas spår” utan även planfria korsningar. Dessa över korsningar ingick inte i de ”ursprungliga kalkylerna”.

  Det är med sådana fakta som gjort att jag personligen fått motta hot så jag har numera valt att vara anonym.

  För övrigt anser jag att järnvägen är som viktigast där det handlar om pendling, persontransport mellan större städer samt transport av gods till hamn. För mig är det ett under att vissa tycker att en ”container” ska gå från norrland till Trelleborg för att sedan skeppas med båt till USA eller annan långväga desitnation. Har inte norrland hamnar, så att all denna spårkapacitet kan utnyttjas till bättre transporter vilket i fallet Malmö-Lund innebär fler regionaltåg till de som pendlar för morgontrafiken är en ren katastrof.

  Svara
 13. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  JAg tycker inte att dina åsikter är på något sätt sådana att man inte kan stå för dem.

  Jo det finns järnväg och det fiunns järnvägar… Man behöver ju vissa befolknigskoncentrationer för att det skall vara klokt.

  Och visst ligger det mycket i kritiken kring kalkylerna – både när det gäller vägar och järnvägar.

  Håller med dig om transporterna till Norrland bör kunna gå direkt på vattnet. Och det gör de i mycket hög grad redan, men det kan bli ännu bättre.

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.