Är kapitalismen i kris?

Kapitalismen är i kris! skriker tidningarna ut. Samma ekonomiska system som under decennier gett oss välstånd tycks nu inte längre fungera. Men det är väl inte systemet i sig som inte fungerar, utan sättet att använda och uttolka det? En uttolkning som gett oss Carema-skandaler, perversa bonusar och ett överutnyttjande av naturens resurser. En tolkning som gjort det möjligt att på många håll lånefinansiera en ohållbar konsumtion, med för stora hus i USA och för dyra bilar i Grekland.

Som jag ser det är kapitalismens kris en moral- och ansvarskris. En stor del av problemet ligger nog i det finansiella systemet, där vi överlåtit ansvaret för hur vi vill satsa våra pensionspengar till anonyma fondförvaltare, som du aldrig träffar och som inte satsar sina egna pengar. Och som när systemet brakar ihop räddas av samma stat som i alla andra sammanhang vurmar för den fria marknaden. Vi har privatiserat vinsterna och socialiserat förlusterna. För kallade man det för Ebberöds bank.

Och vi har fortsatt att strunta i miljön på det att vinsterna skola bliva så stora som möjligt. Vi har inte internaliserat de externa effekterna, och därmed gjort det lönsamt att satsa på grön teknik. Den gröna teknik, som både skulle kunna rädda världen, och skapa en hållbar utveckling och nya jobb.

Bara idag kan man läsa i Dagens Industri flera intressanta exempel: ”Sveriges flygplatser går back” – t ex flygplatsen i Jönköping som subventioneras med 20 miljoner per år. Och för några dagar sedan kunde man läsa om hur USA, Kanada och Kina protesterar mot att Europa inkluderar flyget i utsläppshandeln. Veckans Affärer skrev igår om hur svenska el-intensiva företag som Sandvik och Atlas Copco outsourcar sina utsläpp. I sina hållbarhetsredovisningar ser det ut som om Atlas Copco är mycket mer energieffektivt per omsättningskrona är Sandvik, men det beror bara på att man flyttat en stor del av tillverkningen till Asien och då struntar i att redovisa utsläppen som sker där.

Men som Veckans affärer klokt konstaterar: ”Men precis som man kritiskt har börjat granska underleverantörskedjan för vissa konsumentvaror, där säljbolagen i väst använder outsourcing till namnlösa underleverantörer i öst för att kringgå konsumentkrav och regelverk, kommer det här sannolikt bli en utmaning även för verkstadsbolagen.”

Många företag struntar i miljö så länge det inte finns nån reglering. Som om de verkade i ett kommunistiskt östland – och bara försökte smita från allt som inte uttryckligen är förbjudet.

Inte konstigt att kapitalismen  är i kris. En kris som handlar om moral och ansvar. Dagens företag måste också visa att de är en del av samhället och ta ansvar för detta. Först då kan vi få ett hållbart ekononiskt system.

Länkar:
Svenska flygplatser går back
VA – utsläppen outsourcas

11 kommentarer
 1. Frida Bergström
  Frida Bergström says:

  Så otroligt befriande att det finns människor i ledande positioner som har förstått hur saker hänger ihop och kan beskriva det enkelt. Som trafikplanerande gräsrot känns det oftast som att de fakta vi presenterar och argumenterar för inte hörs i den starka motvind mot att ta obekväma beslut som blåser i vårt samhälle. Kraftfulla beslut som är nödvändiga för ett nå ett hållbart samhälle. Om vi hade presidentval i Sverige skulle jag rösta på dig direkt. Kanske dags för en politisk karriär?

  Svara
 2. Leonardo
  Leonardo says:

  Kina är ju knappast känt för att tillhöra de mest exemplariska när det gäller utsläpp av CO2 eller när det gäller miljön i övrigt. Kanske borde vi ”välja med fötterna” och inte köpa allt billgt ”krafs” som kommer därifrån?

  Svara
 3. Tyler Durden
  Tyler Durden says:

  Ja kapitalismen är i kris. Personligen tycker jag att du resonerar helt fel.

  Det är klart att det är omoraliskt handlande som leder till mycket av de problem vi har. Men det är systemet som i mångt och mycket framkallar/tvingar fram detta beteende. Alltså är det visst systemets fel och det ger inte så mycket att klaga på alla dessa omoraliska företag.

  Systemet kollapsar utan tillväxt för det är så vårt monetära system är uppbyggt. Tillväxt krockar tyvärr när vi når peaken av resurser. Vilket det är mycket tydliga indikationer på att vi just gjort. Kapitalismen i sig är omoralisk! Då den under nuvarande former endast har en utgång.

  Om du vet vad emergenta system är så kan man kalla detta ett sådant. Omoraliska företag eller politiker som egentligen är frontmän för banker är bara de delar som emergerat fram utifrån det överliggande systemet. Du kommer ingen vart att klaga på delarna. Du måste förändra systemet som framkallar delarna.

  Så tyvärr får du inte min röst till President.

  Svara
 4. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Nja, den fria marknaden behöver styras och regleras. Annars kommer en del (omoraliska och oansvariga) företag att enbart vinstmaximera, utan hänsyn till vare sig personal eller miljö.

  Alla företag är dock inte sådana, inte ens idag. Inte vårt t ex. Vi har som mission ”Rädda världen och göra bra affärer”, i den ordningen. Utan en fungerande planet, blir det inga affärer.

  Och jag vill inte vara med i din Fight Club, Tyler…

  Svara
 5. Tyler Durden
  Tyler Durden says:

  Jag har aldrig sagt att alla företag beter sig omoraliskt. Det behövs inte för att förstöra planeten. Men systemet belönar korruption. Därför kommer det alltid att finnas tillräckligt många som gör det. Det är klart att det blir bättre ju mer reglerat man gör saker. Men kommer systemet att tillåta det. Företagen tar helt enkelt över regeringarna och får till de regler de själva vill. Bara kika på miljölagarna eller varför inte SOPA och ACTA. ”the goverment doesnt rule the world Goldman sachs rules the world” Hur man än vrider och vänder på det. Vilka politiska flåskler man än slänger sig med så är det svårt att ta sig runt att nuvarande monetära system inte fungerar utan tillväxt. Det är även väldigt svårt att ta sig runt att oändlig tillväxt på en ändlig planet är omöjlig.

  Namnet handlar inte om någon fightclub. Lite djupare mening än så.

  Svara
 6. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  Den som inte ackumulerar blir utslagen. Detta är grundbulten för det kapitalistiska systemet. Sen må enskilda kapitalister vara moraliska – så länge de inte riskerar konkurs för att en konkurrent är mindre moralisk.

  Vi skulle behöva dra verksamheter ur det vinststyrda systemet. Typ hur vi gjorde på 30-talet då vi ”räddade” systemet genom att kommunalisera och förstatliga vissa verksamheter och göra produktionen till målet och pengarna bara till ett medel.

  Men nu gör vi ju tvärtom, gör alla verksamheter vinststyrda, via privatisering och New Public Management.

  Svara
 7. Tyler Durden
  Tyler Durden says:

  Jag håller med en hel del verksamheter borde inte bli vinstdrivande utan borde finnas till för folket. Vilka dessa är tvistar väl de lärde. Personligen kan jag hävda att energi och banksystem tex inte borde vara vinstdrivande organisationer utan borde vara en rättighet i ett samhälle. Men den diskussioen hur långt man ska ta vad som ska vara statligt och vad som ska vara privat… Tänker mig att en del saker måste vara privata för att de ska fungera hällsosamt.

  Javisst den som inte accumulerar blir utslagen. Vad innebär det i praktiken? Det totala lånet är alltid större än det faktiskt finns pengar. Hela tiden måste pengarna betalas in i en evigt expanderande ekonomi. Det betyder att konkurs är inbyggt i systemet. Det blir en ständig tävlan där de som hamnar sist alltid förlorar. Det är ju jättebra för att motivera företag säger den som vill visa på hur fantastiskt detta system är. Att det framkallar en hel del korruption glömmer man gärna bort. Det kanske oxå är helt onödigt att skapa pengar på ett sådant ohållbart sätt.

  Men ja som du säger vi gör ju tvärt om mot för vad vi borde göra.

  Svara
 8. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  Tyler: Artonhundratalet kom på något som man kallade ”infrastruktur” som samhället borde äga och driva för allmänt väl. inte av nån sorts rättviseskäl, utan för att det var mest praktiskt på det viset.

  Och det skulle gå utmärkt att driva verksamheter privat men icke vinstdrivande. Ekonomihistorikern Immanuel Wallerstein, som har beskrivit kapitalismens framväxt i några stora volymer, har t.ex föreslagit att verksamheter skulle kunna drivas som USAs universitet, som ju är privata men icke vinstdrivande. Så visst går det. Det kanske bara är att ändra i aktiebolagslagen?

  Svara
 9. Tyler Durden
  Tyler Durden says:

  Ojojoj! Sällan jag hör någon föreslå att allt ska drivas icke vinstdrivet och inte bara vissa delar. Uppfriskande faktiskt.

  Tror att du missförstått mig på en punkt eller två. Om jag fick bestämma så skulle världen formas efter Venusprojektet. Ett resursbaserat system där man tar bort pengar helt ur ekvationen.

  Men det är rätt extremt och vet inte om det skulle fungera och vet inte hur vi ändrar nuvarande system till det. Oftast när jag pratar med andra brukar jag inte föreslå sådanna extrema saker för att ofta kan ingen relatera till det och vill inte lyssna på något sådant.

  Så när jag försöker vara mindre extrem försöker jag tänka ut ett system som inte bygger på tillväxt utan på hållbarhet. Ekonomin kan inte växa förbi de tillgängliga resurser som finns därför måste det vara en hållbar ekonomi och inte en växande. Saker jag kommer att tänka på då är hur pengar skapas tex. Som lån nu och med ränta på det. Ta bort all ränta och ändra hur de skapas.

  Vill jag vara ännu mindre extrem än så så tänker jag reglera samhället mer. Flytta viktiga samhällsfunktioner från den privata sektorn. Jobba mot ett bättre samhälle för alla istället för några få.

  Jag vet förövrigt mycket väl vad infrastruktur är.

  Svara
 10. Samuel
  Samuel says:

  Intressant diskussion!

  Jag kastar in mina egna drömmar som innebär ett ekonomiskt system som inte kraschar ihop så fort det inte växer. Ett ekonomiskt system som tillåts stå stilla men även gå bakåt utan att de svaga grupperna får stå där med notan, dvs. de sjuka och arbetslösa.

  Jag vill även ha bort allt vinstintresse från välfärd och viktiga samhällsfunktioner där även energi och banker ingår. Kan även sträcka mig till försäkringsbolag som också ska finnas för att hjälpa människor, inte för att tjäna pengar.

  Jag tror att tillväxtekonomin spelat ut sin roll i väst, vi blir helt enkelt inte lyckligare av att äga mer skit. Ett ekonomiskt system baserat på mer och mer konsumtion av skit känns ganska meningslöst och direkt värdelöst för miljön.

  Ett par förslag för att kunna uppnå en mer hållbar framtid är:

  1. Kraftigt reglera spekulationen. Kanske genom att förbjuda all kortsiktig handel med aktier och förbjuda att man kan spekulera på nedgångar. Anledningen till att man köper aktier bör vara att man tror på företaget och dess idéer, inte för att endast sälja vidare om aktien tickar uppåt lite.
  2. Bankerna ska drivas enligt strika linjer för att förhindra deras inofficiella kartellbildning. Finns ingen fungerande marknad, det är fjantigt att tro att alla ska byta bank fram och tillbaka hela tiden för att skapa en marknad. Bank ska vara en samhällstjänst.
  3. All tillväxt av el ska ske genom grön energi, dvs. icke förnyelsebara källor ska inte öka. Då menar jag mängdmässigt inte relativt förnyelsebara källor.

  Finns måånga fler saker att göra, men någonstans måste det börja..

  Svara
 11. Björn Abelsson
  Björn Abelsson says:

  Energikontoren i Y och Z län har finansierat en rapport av den f.d. VD:n i JAK, Oscar Kjellberg, som heter ”Har tillväxten nått vägs ände?”. Rapporten finns att hämta på http://energikontoret.z.se/energyzer.

  I rapporten hävdas att det vore klok lokal politik att försöka frigöra kommunens ekonomi från fossila bränslen, stora finansinstitut och global masskultur för att i stället utnyttja lokala resurser och främja lokal kultur. Intressant och tankeväckande, läs mer själv!

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.