Är det värmen som gör att det blir varmt?

Konstig fråga kanske, men professor Bo Nordell vid Luleå tekniska universitet säger att det är värmeutsläpp och inte koldioxid som ger den globala uppvärmningen. ”Släpper man ut värme i ett rum så blir det varmare och samma sak gäller för det globala rummet, även om skalan är större. Egentligen vore det konstigt om det inte skulle bli allt varmare på jorden eftersom vi förbrukar allt mer fossila bränslen”, säger han.

Teorin bygger på principen att energi aldrig kan försvinna utan bara omvandlas. Normalt är det jordens varma inre som ger upphov till den värme som finns på jorden och den har sedan industrialiseringen inleddes fått påspädning av värme som människan själv är upphov till. Vår förbränning av kol, olja, gas samt kärnkrafttekniken, är alltså orsaken till den globala uppvärmningen enligt Nordell.

Enligt honom borde vi i stället för koldioxidavgifter införa en avgift på värmeutsläpp och minska förbrukningen av energi som inte är förnyelsebar. Om vi satsar på förnyelsebar energi kan vi inte störa jordens energibalans. Även förnyelsebar energi ger värmeutsläpp men jorden får inget extra tillskott eftersom den här sortens energi under alla omständigheter blir till värme. Exempelvis räcker den värme som utvinns vid ett vattenkraftverk till att värma älvvattnet precis lika mycket som det kyls ned vid energiutvinningen. – Luleälvens vatten kyls till exempel med ca 1,5 grader när vattenkraften tas ut, säger han. (Visst blir det förluster, så riktigt stämmer det väl inte…min anm)

Bo Nordell poängterar att det måste vara jordens egna förnyelsebara energi som används, annars blir det ett värmetillskott. – Det går till exempel inte att sätta upp stora solpaneler i rymden och leda ner energin till jorden, då ökar bara den globala uppvärmningen eftersom man tillför värme till jorden som normalt inte skulle ha funnits här. Bo Nordell menar också att vi genom att använda energin klokare med enkla medel kan minska energiförbrukningen med så mycket som 50 procent. Det handlar förstås om sådana saker som effektivare användning, satsningar på bergvärme, vindkraft, solvärme samt användning av biobränsle som pellets, ved och flis. – Redan i dag kommer 20 procent av den energi som går åt till uppvärmningen av våra bostäder från bergvärme, berättar Nordell för Norrbottenskuriren.

Defintivt intressant teori. Men vad jag förstår blir slutsatserna i princip de samma som om vi säger att det är koldioxiden som ger uppvärmningen: Vi måste effektivisera vår energianvändnig radikalt, och minska användningen av fossila bränslen.

Länk:
Artikeln om Bo Nordell

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.