Är trafikökningen en naturlag?

Sitter på tåget hem från Stockholm igen. Har varit på möte med stadsmiljörådet och haft många intressanta diskussioner, idag faktiskt på ämnet trafik. I en paus berättade en av rådsmedlemmarna, Ivar Wenster, kulturchef i Karlskrona, att han, efter att Svenska Insitutet gått ut med att man skulle starta ambassad på virtuella världen Second Life, lagt ut ett förslag om att bygga ett bibliotek där. På några timmar fick han över 700 svar från förlag, internetportaler etc som ville vara med. Spännande att se om han orkar genomföra idén….

När jag läser mina mail hittar jag ett intressant sådant från Mats Améen, trafikplanerare på Skånetrafiken. Han berättar att när hans kollega Mats Sjölin letade i arkiven efter dokument kring stambanebyggandet i Skåne, där landshövding von Troil var eldsjäl, hittade han spännande dokument.

Det handlar om trafikräkningar från 1853 för antalet fordon mellan Malmö och Lund. Under ett halvt år! räknade man dagligen antalet hästtransporter mellan de båda städerna, för att få underlag för att motionera i riksdagen för en järnväg. Den 28 december 1853 lämnade evon Troil in en motion till riksdagen om detta.

”Ifrån den 1:sta Januari till och med den 30 juni detta år har noggrann räkning blifvit förd öfver antalet hästar, som färdats mellan Lund och det en half mil från Malmö belägna Kalinan. Ifrån räkningen äro således uteslutna alla de, som ankommit å vägarne från Dalby och Lomma gästgifvaregårdar, och det oaktadt utvisar denna tillförlitliga kontroll, att i medeltal 365 2/3 hästar dagligen på denna väg forslat varor eller personer. Tillägger man nu dem, som möjligtvis blifvit ur räkningen uteglömde, och alla dem, som nattetid färdats, då ingen räkning egt rum, så torde man utan öfverdrift kunna påstå, att minst 400 hästar dagligen framgå på denna enda väg. Hvilken provins kan förete ett likartadt resultat? Hvilken förtjenar mera att af statsmagterna omhuldas i afseende på lättade kommunikationsanstalter?”

År 1853 var det alltså ca 400 fordon per dag mellan de båda städerna. Idag är siffran ca 50.000 fordon per dag på de båda vägarna (motorvägen plus gamla Lundavägen). Det betyder en ökning med ca 3% per år, alltså ungefär det värde man haft på trafikökningen under senare år. Alltså det som händer idag med trafikökningen har hänt sedan 1853.

Under kategorin ”intet nytt under solen” kan man väl också hänföra en annan del av von Troils motion där han tar upp frågan om klimatförändringar:

”Förgäfves må man åberopa våra vintrar såsom Sveriges bästa och naturligaste kommunikationsmedel. Med hvarje årtionde mildras klimatet, en följd af tilltagande odling och skogarnes uthuggning; och den nordiska vintern är i flere af våra södra provinser nu mera oftast förvandlad till en ohjelpsam regntid, då genom vägarnes ofarbarhet all hufvudsaklig rörelse afstannar.”

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.