Asfalt på spåret efter 15 år

Mellan Lund och Södra Sandby, som är en ort med ca 8.000 invånare, gick en gång en järnväg. Järnvägen trafikerades med persontåg mellan 1905-1939. Fram till 1966 gick det ett och annat godståg där. ”Något enstaka stentåg iakttogs så sent som i april 1964, men 1965 sade stenbolaget upp spåravtalet och den sista vägvakten. Blechers skickade tunnor från Lund S ännu vårvintern 1966, men då hade staden redan antagit Persöners offert om upprivning. Den var klar på sommaren.” (1)

Sen låg spåret för fäfot ett antal år, och sen blev det cykelväg, gissningsvis runt 1970. Cykelvägen kallas Hardebergaspåret, efter en av av de hållplatser som fanns på sträckan. Avståndet mellan de båda orterna är ca 10 km.

Varje dag cyklar ca 200-300 personer denna sträcka, och delar av sträckan, närmare Lund, används av tusentals cyklister och gående varje dag.

År 1992, för femton år sedan, gjorde vi på Trivector en cykelplan för Lund. (Lund var tidigt ute, de flesta svenska städer saknar ännu cykelplaner).

I den föreslog vi ett stort antal åtgärder för att Lund skulle bli en ännu bättre cykelstad. (Lund är nummer ett om man ser till antalet cyklade kilometer per invånare).

En av åtgärderna vi föreslog var att asfaltera Harbebergspåret för att göra det bättre för de som använde stråket för sina cykelresor varje dag. Det blev, som det blir i Lund, en insändarstorm utan motstycke. Själv blev jag kallad för betonghäck etc. Det blev ingen asfaltering den gången.

Sen dess har diskussionen om asfaltering blossat upp med jämna mellanrum. 1995 bestämde man sig för att asfaltera, men protesterna blev stora, och man fegade och asfalterade bara delen utanför Lund. Dvs idag har vi ett cykeltstråk som inne i Lund är lervälling hela hösten och vintern.

Idag när jag pratade med Ingrid Nathell, journalist på Sydsvenskans Lundaredaktion alla dessa år, och trafikkunnig som få journalister, medgav hon att debatten kanske till viss del varit mer intensiv tack vare att man tillåtit diskussionen att fortsätta i tidningen. Och tur är väl det!

Idag kan man nämligen läsa i bladet att resten av sträckan skall få asfalt. Efter 15 års diskussioner. Jag har svårt att tänka mig en bättre användning av oljan än att göra asfalt av den och lägga på Hardebergaspåret och ge möjlighet att minska koldioxidutsläppen när fler kan cykla!

Källor järnvägstrafik:
(1) BLHJ , Lunds Stads Järnvägar 1901-1939, red Gunnar Sandin, 1987, Årsbok 39, Föreningen Gamla Lund
(2) Skånes järnvägar, Freeware, Trivector Traffic

Länkar:

Sydsvenskan om asfalteringen
Freeware Skånska järnvägar

17 kommentarer
 1. Mats Améen
  Mats Améen says:

  Som frekvent användare av ”spåret” sedan mer än 35 år glädjer jag mig åt att man nu äntligen vågar besämma sig för asfaltering! Visst är en torr grusbeläggning utmärkt när man joggar eller åker rullskidor, men när det är blött blir underlaget helt värdelöst. Sen må asfalt ha vissa estetiska nackdelar och halka kan ju förekomma på alla underlag…

  Svara
 2. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  …och sen borde vi fräsa upp alla sfalt på alla cykelvägar så att alla kan få del av den framgångsrika grusbeläggningen.

  Fortsätter vi sen med alla bilvägar kommer biltrafikens omfattning att minska och hastigheten sjunka – se där ytterligare en miljöåtgärd.

  Synd då att forskningen visar att mer än 95% av alla cyklister vill ha asfalt. Men det gäller inte på Hardebergspåret i Lund naturligtvis.

  Svara
 3. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Jag är bara så förvånad över gruskramandet som finns i Lund. På alla andra ställen skulle det bli diskussion om det INTE var asfalt…

  Har svårt att förstå varför det är så, och varför Lund är annorlunda. Lund är ju inte Bullerbyn, och Harbergaspåret genom Lund är ingen nationalpark.

  Stråket måste ju fungera för de som använder det för sin arbetspendling etc.

  Min ironi kommer sig av att jag blev lite trött av att se de gamla insändarvarianterna igen…ursäkta.

  Svara
 4. Erik Sandblom
  Erik Sandblom says:

  Staffan, blir det lövhalka på asfalten får man självklart sopa bort löven! Folk verkar anta att bilvägar snöplogas och underhålls kärleksfullt medan cykelbanor ska ligga ensamma och orörda hur mycket glas och sprickor där än finns.

  Svara
 5. David
  David says:

  Jag klippte mig nyligen mittemot Spyken och då pratade de anställda och en kund om denna asfaltering. Jag tycker det var kul att det pratades trafikplanering (indirekt) alla fall på andra ställen än jag är van.

  Kunden var negativ till asfalteringen. Hon undrade var man då ska jogga…

  Svara
 6. David
  David says:

  En sak till: All asfaltering av befintliga vägar med andra material får mig att tänka på hur stor andel täta ytor vi vill ha i framtidens städer.

  Fast om fler cyklar kanske det inte blir så häftiga regn (för att resonera om klimat som en kvällstidning).

  Svara
 7. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Jag tycker inte det är rimligt att man skall ha ett av stadens viktigare cykelstråk med grusbeläggning för att man skall kunna jogga där. Det finns gott om andra grusgångar (t ex i Stadsparken) att springa på. Och bra skor så går det att springa även på asfalt (även om det inte är lika skönt.

  Den totala hårdgjorda ytan tycker jag äntligen är ett intressant argument. I Sverige brukar den motsvara några få procent av en stads yta, medan den i Los Angeles t ex är betydligt mer (kommer inte ihåg de exakta siffrona just nu).

  Det finns all anledning att spara på en hårdgjorda ytan t ex genom att bygga p-hus istället för markparkeringar, göra grusparkeringar, eller parkeringar med andra genomsläppliga beläggingar. men huvudsyckestråken bör vara asfalterade – det tycker en stor majoritet av cyklisterna.

  Svara
 8. Bengt Gustafsson
  Bengt Gustafsson says:

  Borde man inte fundera lite på miljöpåverkan från asfalteringen? Det låter ju inte särskilt mycket med 200-300 cykliser per dag för vilkas räkning man ska asfaltera uppåt 10 km cykelbana, om jag har fattat rätt. Där det är stor trafikpotential ska man givetvis asfaltera cykelbanorna. Men om resvägen är 10 km tror inte jag att man får särskilt många som cyklar oberoende av underlag. Runt Linköping har man en del asfalterade cykelbanor ”på landet” och vissa ivrar för fler. Men man ser nästan aldrig någon som använder dem, problemet är att de är för långa! Det blir väldigt stora ekonomiska- och miljökostnader per resa.

  Håller med Christer om att det känns väldigt avigt att det protesteras mot asfaltering, det brukar ju vara tvärt om…

  Svara
 9. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Detta är ganska kul. Såväl min blogg som Sydsvenskan fylls av kommentater kring detta. Idag finns en insändare som undertecknats av många personer som vill ha sin lilla oas för sig själv.

  Den sträcka det handlar om är ca 2 km, den del som går inne i själva Lund.Och denna används av tusentals cyklister och gående varje dag.

  Och det finns personer som väljer att ta bilen hela hösten-vintern bara för att man inte vill komma nedstänkt till jobbet….

  Svara
 10. Anonymous
  Anonymous says:

  Det går utmärkt att cykla på grus, även nu i mitten av november, vi är ett gäng som bor på Öster och cyklar på Hardebergaspårets grus varje dag till jobbet. De som inte vill, de har alternativ – det finns många asfalterade sidovägar. Vi på Öster bor långt ifrån Stadsparken, så det är ingen alternativ att jogga där om man inte ta bilen dit. Och alla de andra, många gamla, som promenerar, går med hunden ska då också ta bilen till Stadsparken? För oss som bor på Öster och har ingen bil, kanske ingen egen trädgård, är den kvarvarande 2 km grus på Hardeberga spåret vår hälsanstig, livslina och andningshål. Inte alla kan bo på landet. Vi har valt att bo långt ifrån Lunds centrum just för att komma närmare natur. Ta inte detta ifrån oss! Asfaltera inte ihjäl oss!
  Ann, Jan och Olof

  Svara
 11. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Intressant att asfaltering av Hardebergaspåret genererar lika mycket kommentarer som när jag skriver att jag inte tror på idén med spårtaxi.

  Men jag tycker fortfarande att Lund är ju inte Bullerbyn, och Harbergaspåret genom Lund är ingen nationalpark.

  Och jag är övertygad att de flesta som använder stråket tycker likadant som cyklister i alla studier gör – asfalt är bäst.

  Därför tycker jag inte det är rimligt att, i och för sig vällovligt menande, grusfantaster skall få förhindra en standardhöjning för det stora flertalet.

  Lite småpatetiskt blir det ju att tro att spåret inte skulle fungera som ”hälsanstig, livslina och andningshål” om det var asfalt på det.

  I min värld hade det ju varit mycket smartare om stråket varit asfalt i stan, och grus utanför….

  Svara
 12. Staffan gribel
  Staffan gribel says:

  Om jag hade haft en synpunkt för 15 år sedan så hade det självklart varit att asfaltera. Idag vet jag bättre. Det är sant att asfalt är mindre lerigt men för övrigt så har nuvarande underlag alla andra fördelar. Om man tror att lövhögar på asfalt är mindre halt så tror man fel. Framför så är asfalten så mycket fulare! Vad som behövs är ett bättre underhåll med sopning av löv och grenar på hösten och av småsten efter halkbekämpning. När lundaleran har tagit över behövs en ny ”grusbeläggning”. Jag anser att de metoder som använts för ”grusbeläggning” har varit framgångsrika.

  Svara
 13. Staffan Gribel
  Staffan Gribel says:

  Det känns frestande att kontra med att föreslå asfaltering av hela centrum om det nu är så populärt men jag avstår. Trodde att detta var en seriös blogg.

  Svara
 14. staffan gribel
  staffan gribel says:

  Jag är ingen bakåtsträvande gruskramare utan det är helt enkelt så att jag har insett vilket fantastiskt fint och praktiskt underlag grus är. Man har ju i Lund dessutom lyckats blanda till det så att det bibehåller sin hårdhet när det blir vått. På ytan bildas dock ett litet lösare skikt av förmultnade löv och en del grus. Att detta kan smutsa ner cykeln lite kan ju inte utgöra ett argument för asfaltering. Däremot borde man sopa bort det regelbundet.

  Svara
 15. Johannes Westlund
  Johannes Westlund says:

  Skrivet 2007; jag vet. Kan inte avhålla mig från att kommentera denna fråga 6 år senare. Södra vägen, Göteborg förbi Heden. Är fortfarande grusväg för cyklister. Så visst finns det andra ställen i Sverige… Där var det visst så att TK inte ville bråka med Park- och Naturförvaltningen. Om det varit en bilväg hade det nog inte varit någon diskussion alls. Men när det handlar om cyklister… Ja då är det inte på riktigt. För ingen som betyder något tar ju cykeln. Då har man ju en bil, helst en stor bränsleslukande från lokala firman Volvo.

  Svara
 16. David Magnusson
  David Magnusson says:

  Såhär ett par år senare kan jag upplysa för de som inte vet att sträckan asfalterades våren och sommaren 2008.

  En effekt av debatten kring Hardebergaspårets asfaltering var att man mellan Lund och Stångby belade en ”experimentbeläggning” på vägen, något sorts oljegrus med ett topplager av gruskorn som skulle ge en grusvägskänsla, detta strax innan år 2000 det vill säga då Annehem hade börjat byggas. Grustoppbeläggningen släppte emellertid så numer är det asfalterat även på den vägen.

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.