Snart har vi nordamerikansk trafik

Calle Cederschiöld har för regeringens räkning tagit fram ett trafikförslag för Stockholmsregionen. Det innebär satsningar på biltrafiken på 55 miljarder och på kollektivtrafiken med 58 miljarder.

Denna vägutbyggnad kommer att ändra färdmedelsvalen i Stockholmsregionen på ett betydande sätt. Större andel trafikanter kommer att åka bil, mindre andel att åka kollektivt och för gång/cykel blir minskningen ännu större. Detta kommer att öka koldioxidutsläppen drastiskt – rakt emot regeringens mål. Och Stockholm kommer inte längre att vara bland de bästa i världen när det gäller kollektivtrafikandel. Man har redan sjunkit från 55% kollektivtrafikandel 1990 (1), till dagens 42%.

”Att infrastrukturåtgärder inte är lösningen på klimatproblemen illustreras tydligt av att koldioxidutsläppen från Stockholmstrafiken totalt och allt annat oförändrat beräknas öka med 78 procent fram till 2030 genom den underliggande trafiktillväxten fastän den samlade trafiklösningen genom omfattande kollektivtrafikinvesteringar verkar svagt i motsatt riktning.” skriver Cederschiöld enligt SVT.

Intressant slutsats. Infrastrukturåtgärder kan visst bidra till en lösning av koldioxidproblemet. Det beror naturligtvis på vilka åtgärder man använder.

Även utan vägutbyggnad skulle förmodligen biltrafiken öka – om man inte vidtar åtgärder. Och det beror på den regionförstoring som är alla politikers älskling. Den skall ge oss hälsa och välstånd. Problemet är att i Sverige har kommunerna så stor makt att vi får en okontrollerad spridning av bebyggelsen som ger dessa trafikökningar. Om vi skall lösa miljöproblemen krävs nog något så drastiskt om en styrande regiona planering.

Med de mål som finns för minskningen av koldioxidutsläppen måste det till andra typer av åtgärder – inte mer vägar.

Igår hade vi på Trivector celebert besök – Kanadas ambassadör i Sverige, Alexandra Volkoff. Hon är på en tredagars tripp i Skåne och träffar företag och organisationer. I Lund träffade hon universitetet, Ideon och så oss. Hon hade speciellt önskat träffa oss eftersom hon är intresserad av frågan om trafik och miljö. Vi hade en mycket intressant diskussion om skillnader och likheter Kanada-Sverige, etc. Mrs Koltroff ansåg att Sverige ligger långt, långt före Kanada i alla avseenden när det gäller dessa frågor.

Om vi vidtar åtgärder som de nu föreslagna i Stockholm så löser det sig nog. Då har vi snart att ha samma problem som i t ex Toronto.

(1) Kenworthy, J R, Laube, F B, 1999, An international sourcebook of automobile dependence in cities 1960-1990, Univeristy Press of Colorad, 1999

2 kommentarer
  1. Erik Sandblom
    Erik Sandblom says:

    Om man satsar lika mycket på vägnätet som på kollektivtrafiken så borde väl marknadsandelarna bli oförändrade? Särskilt med tanke på att kollektivtrafiken har större kapacitet.

    Lite nedslående att Cederschiöld menar att bilens ökade andel beror på förortsbilism, som om det är en naturlag. Men bygg för sjutton inte dessa motorvägar och ”förbifarter” som uppmuntrar förortsbilismen. Varför kan man (tydligen) inte kan förvänta sig att politiker greppar den logiken?

    Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.