Som om inget hade hänt – om bra och dåligt metan

Min bil går på metangas. Oftast biogas tillverkad på avfall eller liknande. Detta metan är bra ur klimatsynvinkel och tillför väldigt lite koldioxid till atmosfären.

Men metan i sig är en aggresiv växthusgas – 20 ggr värre än koldioxid. Nu har svenska forskare kunnat verifiera det ryska forskare redan tidigare flaggat för, att tjälen i Sibirien börjat tina på sina ställen och släpper ut det metan som finns lagret under isen.

Jag har skrivit om detta tidigare, och det känns lika obehagligt nu som då. Om tundrar tinar allt mer, och marken släpper från sig mycket metangas, blir det inte så kul. Frågan är om man samla upp den och använda den som energikälla?

Men till dess någon löst detta problem så tillåter jag mig att vara bekymrad. Men kanske allra mest bekymrad över att politiker på olika håll i världen fortfarande inte tycks ta problemet på allvar. Det är bråttom nu – och vi fortsätter ändå att planera för ett samhälle som ökar sina utsläpp istället för att minska dem.

Att bygga nya körfält på E6:an i Skåne tycker jag hör till den kategorin. Vi vet sen många år att ökad vägkapacitet ökar trafiken. Om det nu börjar bli fullt på vägen så borde man istället, på allvar, fundera över hur vi kan göra så att behovet av att resa minskar. Och styra så att fler använder kollektivtrafiken.

Och det finns masor av andra exempel som är mycket värre än detta. Det jag menar är att vi måste börja att bromsa marschen in i ett allt mer ohållbart system, istället för att gasa på som om inget hade hänt.

Och i New Orleans evakuerar man…..

Länk:

DN-artikeln om metanet
Om New Orleans

3 kommentarer
 1. Anonymous
  Anonymous says:

  Jag undrar vem som tar dessa beslut (fler filer på E6:an)? Det verkar mycket lättare än fler tågspår eller bussfiler genom delvis samma kommuner!

  Svara
 2. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Intressant synpunkt som dessvärre verkar stämma. Så länge man håller sig inom befintligt vägutrymme så tror jag att det inte behövs så mycket formella beslut – mer än pengar – rätta mig den som vet…

  Svara
 3. Erik
  Erik says:

  Saken är väl den att järnvägen av historiska skäl går rakt genom samhällena (vilket i denna nya tid är något positivt!). Ibland är det inte många meter till spåret. Motorvägarna ligger ute i skogen eller på någon åker som gemene man ser som områden ”som man inte behöver bry sig om”.

  När det gäller fyrspåret i stråket Lund-Malmö så har ju Åkarp kört hårt med att järnvägen måste grävas ner. Staten får lägga ut nån miljard extra med resultatet att andra järnvägsprojekt får skjutas på framtiden.

  Finns ett annat intressant fall när det gäller att fler motorvägsfiler är ok men inte fler spår. I Lerum byggde man för några år sedan ut motorvägen till 3+3 filer. Samma behov har också dykt upp på jänvägssidan (fyrspår). Kommunen sa då skarpt nej med motivering att det blir för stort intrång, ökat buller och risken med farligt gods. Man vill ha hela skiten i en 20+ km (sic!) lång tunnel. Frågan jag ställde mig var varför inte samma argument stoppade motorvägsbygget:
  1, Vägar bullrar också.
  2, Ingen har dött pga. olycka med farligt gods på järnväg sedan 1800-talet. Hur ser det ut på vägsidan?!
  3, En 6-filig motorväg är väldigt bred!

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.