Stern II: Garnaut-rapporten

Australien har precis fått sin egen Stern-rapport. Det är professor Ross Garnaut vid Melbournes Universitet som fått i uppdrag av den australiska regeringen att se på konsekvenserna av klimatförändringarna. Hans mycket omfattande arbete, som pågår i ett år och avslutades 30 september, har gjort konsekvensberäkningar av att försöka hålla koldioxidhalten i atmosfären under 450 ppm (som han menar är mycket svårt…) och under 550 ppm, respektive att göra ingenting.

Dyrast är, som Stern också konstaterade, att göra ingenting. Och billigast att försöka hålla sig under 450 ppm.

Men att försöka komma ner under 350 ppm, som många klimatforskare idag säger är nödvändigt, tycks inte finnas på Garnauts agenda. När jag efter att ha laddat ner den mycket tjocka (634 sidor) rapporten och sökt på ”350 ppm” blir svaret: Inga träffar.

Hans rekommendationer är att man skall jobba för 450 ppm (25 % minskning av utsläppen till 2020, 90% till 2050) . Han anser också att Australien skall ha en reservplan för 550 ppm (10 % minskning av utsläppen till 2020, 80% till 2050), och om Köpenhamnsmötet 2009 bryter samman anser han ändå att Australien skall minska sina utsläpp med 5% till 2020…..

Rapporten har kritiserat både av Handelskammaren som tycker det blir för dyrt att minska utsläppen, och av miljörörélsen och akademiker som tycker att Garnaut missat de senaste forskningsrönen.

Garnaut säger att de extrema ökningar av utsläppen på ca 3% per år vi nu kan se (vilket ligger över IPCC worst case scenario) beror på att vi befinner oss i ”platinaåren”, med en tillväxt högre än ”guldåren” på 1950-60-talen. Han menar att denna extrema tillväxt i utsläppen gör att det blir mycket svårt att nå de mål som bl a EU och G8 ställt sig bakom.

Som så många andra förlitar sig Garnaut på geoingenjörsvetenskap med CCS (koldioxiduppsamlig och lagring) som huvudídé. Men han föreslår också åtgärder inom andra sekorer. När det gäller transporter säger han:

– mer bränsleeffektiva fordon
– lågemissionsbränslen
– övergång till transporer med låga utsläpp – kollektivtrafik och tåg
– minskning i resfrekvens och reslängd som ett resultat av smart planering och prissättning.

Garnaut-rapporten tycks inte ha hittat vägen in i svenska medier. Det borde den göra.

De sista meningarna i rapporten är ödesmättade. Han säger i koppling till Köpenhamnsmötet:

”If there is no such agreement, the outlook is an unhappy one.

On a balance of probabilities, the failure of our generation would lead to consequences that would haunt humanity until the end of time.”

Länkar:
Garnaut-rapportens webb-plats
Guardian om Garnaut

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.