Det bruna molnet i Asien

Artikeln i nya numret av Science, där svenska och indiska forskare visat att partiklar som kommer från sot vid eldning med ved och kobajs, bidrar till den globala uppvärmningen, har naturligtvis väckt stort intresse.

Så här står det i forskarnas eget pressmeddelande: ”Sotpartiklar från ofullständig förbränning är en viktig del av Asiens bruna moln. Det svarta sotet absorberar solljuset och värmer därigenom upp atmosfären samtidigt som dess skuggeffekt kyler den underliggande jordytan. Nettoeffekten av sotet på södra Asiens klimatuppvärmning är av samma storlek som av koldioxid.”

Och så längre ner: ”De positiva effekterna från en minskning av sotutsläppen från biomassaförbränning kan bli stora och komma snabbt. Sotpartiklarna står globalt för närmare hälften av uppvärmingspotentialen från koldioxid. En viktig skillnad är att halterna av koldioxid i atmosfären minskar endast på en långsam 100-årig tidsskala emedan uppehållstiden för sotpartiklar i atmosfären är endast dagar-veckor, vilket ökar hoppet för en snabb återhämtning av deras påverkan på klimatsystemet.”

Jaha, och vad står det egentligen? I Asien är nettoreffekten av molnet lika stor som koldioxidens. Dvs istället för att en indier släpper ut ca 2 ton koldioxid per år så kan vi räkna med 4 ton koldioxidekvivalenter, sett till uppvärmningseffekten.

Och på global nivå motsvarar sotpartiklarna hälften av koldioxidutsläppens uppvärmningspotential. Ok, om vi då ändå tror på att utsläppen måste ner till 80-100% så kommer det inte att räcka att ta bort alla sotpartiklar ändå. Det krävs ändå rejäla minskningar av koldioxidutsläppen.

Att då som Mats Skogskär i dagens Sydsvenskan skriva att ”I ljuset av detta känns det än mindre angeläget att till varje pris minimera redan låga svenska utsläpp” är som vanligt lika tokigt. Även inräknat soteffekten så släpper indierna ut mindre än hälften per person jämfört med svenskar. Och det räcker inte om vi får ner alla indiers utsläpp till noll…

Men i övrigt så tycker inte jag heller att man får en helt klar bild över vad resultaten betyder. Jag var tvungen att köpa artikeln för 15 $ på Science webbplats. Och det blev inte mycket bättre. Men att sotpartiklar kanske bör ägnas en större uppmärksamhet än tidigare, inte bara ur hälsosynvinkel, är nog klart.

Å andra sidan är sista meningen i artikeln: ”However, a consequence of thus decreasing the ABC (atmospheric brown cloud) ”global dimmer” would also be to remove its counterbalancing effect on anthropogenic GHGs.”

Jaha, och hur stor är denna effekt då? Och vad blir då nettoeffekten av den nödvändiga minskningen av det bruna molnet?

Länkar:
Sydsvenskan om det bruna molnet – Mats Skogskär
SvD om det bruna molnet
DN om det bruna molnet
Stockholms universitets pressmeddelande
Naturvårdsverket om det bruna molnet

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.