Bilkramning stort även 2010

”Kort sagt: Bilen alstrar välstånd och välfärd”. Står det i gårdagens ledare i Sydsvenskan som har rubriken ”Länge leve bilen!”. ”Den har två baksidor: olyckorna och miljöpåverkan” står det sen.

Artikeln går i korthet ut på att olyckorna minskat (för att det är lågkonjunktur…) och att 38% av sålda bilar i fjol var miljöbilar (bra så långt). Och att det är synd att miljöpartiet ”kräver att bussar och annan kollektivtrafik ges företräde framför bilen”. Och ger intrycket att bilen på något sätt skulle vara hotad. Vilket den naturligtvis inte är.
Visst, bilen har hjälpt till att alstra välstånd och välfärd. Men det måste ju inte betyda att vi inte skall se vad den också gjort med samhället:
– ökat utglesningen så att vi får allt längre till arbete och service och de 25% som inte har tillgång till bil får allt mindre utbud. Och på så sätt minskat attraktiviteten i många innerstäder.
– skapat barriärer, och stora asfaltytor, som minskat friheten för de som rör sig till fots och per cykel i våra städer.
– prioriterats av beslutsfattare framför cykel, gång och kollektivtrafik.
För att nu ta några av de skäl som inte ryms inom säkerhet och miljö.
Jag har så svårt att förstå varför bilen – som är så prioriterad, subventionerad och glamouriserad, aldrig får ifrågasättas, oavsett dess stora externa effekter. Att ta tillbaka våra innerstäder till människorna, att prioritera kollektivtrafiken så den blir ett verkligt alternativ, att prioritera cykel och gång som ger stadsliv och hälsa borde vara en självklarhet för alla som vill ha levande städer och en bättre miljö.
En intressant poäng var att Sydsvenskan dagen före hade en ledare som gick ut på att Malmö måste bli tätare. Dessa två ledare hänger helt enkelt inte ihop…
Dessutom: att tro att alla problem är lösta OM vi nu skulle lösa bilens bränsleproblem genom att fasa ut de fossila bränslena, är ett farligt misstag. Vi har tyvärr mängder med miljöproblem kvar även om klimatfrågan skulle lösas (vilket ju nu inte ser så troligt ut just nu…).
Länk:
8 kommentarer
 1. Morrica
  Morrica says:

  Vem har överblicken, ser till helheten, tar ansvar för den långsiktiga hållbarheten? De två ledarna du använder visar tydligt hur den ena handen inte vet vad den andra gör. Det måste vi göra något åt om vi ska få ordning på något.

  Svara
 2. Anders
  Anders says:

  Man tar sig för pannan, fast nej det är en dålig sak att göra, skulle man göra det varje gång man läser sådant här, skulle man näst intill gå omkring konstant blind…

  Det är synd att det skall vara så svårt att antingen se fler av bilens problem än de som ledaren gav exempel på, eller så om man nu ändå gör det, sticka huvudet i sanden och låtsas om att de verkligen inte finns…

  …jag misstänker att det senare är fallet: Skulle man verkligen SE de problemen och erkänna dem skulle man också bli tvungen att göra något åt dem, och då skulle det bli jobbigt och obekvämt att ta sig till jobbet. Förträngning således. Just så enkelt och så svårt är vårt problem i att väcka opinion mot den slentrianmässiga tilltron till Bilen som Bekvämlighetsinrättning som genomsyrar vårt samhälle – och oss själva

  Svara
 3. Curt L S
  Curt L S says:

  Jag håller inte med helt när du kategoriskt påstår att bilen bidragit till t.ex. ökad utglesning. I en norrländsk dagstidning – kanske även i flera dagstidningar – finns idag en insändare från en norrlänning, som ondgör sig över urbaniseringen. D.v.s. motsatsen till utglesning.
  Jag ser det så, att bilen bidrog för typ 50 år sedan till att folk i småorter kunde börja välja att arbeta i och pendla till Staden. Sedan valde man att flytta till Staden där utbudet av service, arbete, utbildning etc. fanns. Och, as times go by, glesas glesbygden ut allt mer, tyvärr, kanske. Människorna bor närmare varandra, och kan nyttja lokaltrafiken, gå och cykla till arbetet, storköpet, skolan etc.
  Med andra ord en dynamisk process som organismen människan skapat. Evolution.
  Din uppfattning liknar mer en politisk åsikt än en saklig ståndpunkt.

  Svara
 4. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Hmm, jag har som mitt jobb att förmedla insikter och inte åsikter. På bloggen händer det nog att det ibland finns åsikter, men i stort sett alltid bygger dessa på fakta och data från forskning och utredning.

  Så jag är inte mycket till politiker. De bryr ju sig som bekant inte alltid om fakta….

  I detta fallet så vet vi från otaliga forskningsprojekt sen 70-talet och framåt att bilen bidragit till stadsutglesningen, det är ingen åsikt.

  Att det också möjliggjort för landsbygdsbor att pendla till staden är naturligtvis också sant.

  Det är konstigt att när man presenterar fakta som nån int håller med om som är man politisk. DEt är väl i så fall snarare du, som säger ”som jag ser det…”. Det liknar precis Andreas Carlgren som när han fick forskningsresultat presenterat säger ”jag delar inte den uppfattningen…”

  Svara
 5. Torvald J
  Torvald J says:

  Tror ni pratar om två olika saker. I det gamla jordbrukssamhället levde vi glesare generellt sett. Vi levde av att bruka jorden och den fanns utspridd lite varstans. Så kom industrialiseringen och flytten till bruksorter och städer och där bodde folk tätt. Ganska snart kom också bilen och ökade tätorternas attraktionskraft (även om bilpendling var extremt ovanligt under bilens första femtio år). Men bilen kom med tiden att omvandla städerna radikalt – och det är den omvandlingen ledaren handlar om. Städerna har blivit glesare av bilen, och ju mer bilanpassat, desto mindre koncentrerat ”stadsutbud” finns kvar. Vilket leder till att man måste ha bil för att kunna ta del av stadens utbud. Extremen är väl fortfarande Los Angeles, där procentandelen ”stad” är betydligt mindre än andelen ”bilyta” (vägar, p-platser etc). Lägg därtill att man får ett system där en begränsad resurs (bilyta) fördelas med kösystem (trafikstockningar), vilket är marknadsekonomiskt vansinne.

  Svara
 6. Anonymous
  Anonymous says:

  Varför kan vi inte lära oss att källsortera även vårt resande? Bilen är utmärkt och närmast oersättlig när jag ska resa till min sommarstuga 3 mil från stan och utan kollektivtrafik och med behov av transporter av ditten och datten. Men hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och sker utan behov av att transportera några tunga prylar. Dessa bilresor borde med fördel ersättas av att människor gick eller cyklade, till fördel för hälsa, miljö, ekonomi och trängsel. Men de flesta som disponerar bil använder bilen för i stort sett alla sina resor.

  Curt Lennart har förstås rätt i att bilen i dag gör det möjligt för människor att bo utanför tätorten och pendla till den. Men är det inte just det som är utglesning? Att det var bilen i sig som gjorde att människor valde att flytta till staden kan jag inte se några argument för – snarare har bilen medfört att människor har kunnat bo kvar på landsbygden längre än de hade kunnat göra utan bilen.

  Men det stora problemet är inte att människor kan välja att bo på landet men arbeta i stan. Det stora problemet är att staden har spritt ut sig över den omgivande landsbygden i form av glesa småhusmattor – en boendeform som i de flesta fall förutsätter en eller flera bilar för att tidsschemana ska gå ihop.

  I dag försöker vi vända denna utveckling och förtäta staden, fylla gluggar och bygga på redan befintliga hus och områden. Men om det har tagit oss 50 år att anpassa staden till bilen kommer det kanske att ta 50 år till att anpassa tillbaka staden till gång-, cykel- och kollektivtrafik.

  Lunds kommuns handbok i Bilsnål samhällsplanering (har du varit inblandad i den, Christer?) ger en del goda tips om hur vi kan vända utvecklingen.

  Björn Abelsson

  Svara
 7. Anonymous
  Anonymous says:

  Hur ska man få folk att välja buss och cykel osv före bilen när det är så dyrt? Vi väljer väl nästan alltid det billigaste alternativet, utan att tänka på miljön.

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.