Är bilen snart omodern?

I förrgår var jag i Huddinge och höll föredrag för kommunens beslutsfattare om hur vi går från bilen som norm till att tänka gång, cykel och kollektivtrafik. Ni som läser denna blogg vad jag brukar säga. Det intressanta är att detta budskap blir allt lättare att sälja. Fler och fler börja inse att våra städer inte fungerar med detta gamla synsätt som vi byggt och filat på sen 1950-talet.

På samma evenemang var Alexander Ståhle, VD på Spacescape, en av Trivectors samarbetspartners. Vi har ofta pratat tillsammans och vet att våra budskap passar bra ihop. Alexander visade bland annat den intressanta undersökning som de gjort tillsammans med företaget Evidence. Den handlar om vilka faktorer som påverkar värdet på en bostadsrättslägenhet, baserat på 7000 bostadsrättsförsäljningar i Stockholm. Nitttio procent av prisvariationen mellan olika områden förklaras av åtta variabler: närhet till city, närhet till spårstation, tillgång till gång-gatunät, tillgång till urbana verksamheter, tillgång till park, närhet till vatten, kvartersform och socioekonomiskt index.

Nästan allt handlar om den gamla sanningen: priset beror på tre saker: läget, läget och läget. Eller annorlunda uttryckt: nästan allt handlar om tillgänglighet. Och faktiskt är inte varken bilvägar eller bilplats med. Och Alexander fortsatte med att visa bilder från undersökningar om hur ungdomar från olika Stockholmsgymnasier ser på sin stad, och då framträder en liknande bild: stora parker, bra skolor, alla lämnar bilen hemma, bilfri innerstad etc. Och när körkortsinnehavet går ner bland unga slutade han denna tankegång med att vi kanske ser en ”Non driving generation” framför oss.

GM:s modell av en kärnkraftsdriven bil 1957

Som jag skrivit om tidigare visar allt fler studier på att vi i många städer och i fler och fler länder tycks ha nått en topp på bilanvändandet. Orsakerna tycks vara många (åldrade befolkning, sambandet mellan inkomst och ökat bilresande tycks brutet, minskat antal körkort hos yngre osv) men framför allt verkar det finnas en allt starkare urban kultur. Att bo och arbeta i städer, och dra nytta av alla de aktiviteter som finns där blir helt enkel en allt vanligare livsstil.

Och när vi blir fler och fler i våra städer blir det helt enkelt sämre och sämre med bil. De får helt enkelt inte plats, och de negativa effekterna med buller, avgaser och trängsel blir större än nyttan. Då blir det smartare och smartare att utnyttja färdmedel som är betydligt effektivare och ger mer transporter per ytenhet än bilen. Som gång, cykel och kollektivtrafik.

Idag har jag diskuterat detta fenomen i två helt skilda uppdrag. Ett som handlar om hur den framtida parkering i Stockholm skall lösas, och ett som handlar om spårtrafik från Malmö till Näset.

Håller själva den viktigaste artefakten för modernitet, bilen, helt enkelt på att bli omodern?

Länkar:

New Scientist om peak car use

10 kommentarer
 1. Anonymous
  Anonymous says:

  Tyvärr verkar alltför få vara ens i närheten av dessa tankar! Titta bara i Slottsstaden i Malmö där jag bor – stadsbilden helt förstörd av bilar, bilar som cirkulerar uppåt timmen på kvällen för att hitta en liten lucka,etc, etc. Har ingen egen bil, men med hjälp av min Sunfleet-app och min Skånetrafik-app lever jag i stället ett mycket smartare, billigare och klokare liv på alla sätt och tar mig smidigt fram överallt. Varför är det så svårt för folk att ta till sig det?

  Svara
 2. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  Och en enda sak är sossar och moderater helt eniga om i Stockholm – att man måste bygga motorvägar, ju mer desto bättre. Finns det något som kan lära dessa dinosaurier vilket århundrade de lever i?

  Svara
 3. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  PS. Huddinge kommun förresten??? Det är dom som har föreslagit en plan för Kungens kurva som går ut på ytterligare butiker och kontor (men inga bostäder) och en plan för Flemingsberg som går ut på ytterligare förort dvs gles bebyggelse på ett av Storstockholms mest åtkomliga områden.

  Jag misstänker att dom inte begrep ett dugg av vad du sa.

  Svara
 4. Joel Edding
  Joel Edding says:

  Jan, låt mig uppdatera dig lite gällande Huddinges planer. Du har rätt att samrådsförslaget för Kungens kurva inte innehöll bostäder men politikerna har vänt och nu utreds det ifall det är möjligt att etablera bostäder i området vilket inte är helt säkert bland annat pga bullernivåer. Flemingsberg har hela tiden utgått från ett högt markutnyttjande med bostäder, arbetsplatser och service. Planen har ett tydligt hållbarhetsfokus och inom trafikområdet utgår man från gång, cykel och kollektivtrafik.

  Svara
 5. Anonymous
  Anonymous says:

  I samma kommun bygger man bort infartsparkeringen bredvid pendeltågstationen för att ersätta dessa platser med bostäder.

  Det vore ju helt i sin ordning om det var den typen av urban miljö som Christer skriver om i inlägget. Nu är det ju inte så eftersom det primära upptagningsområdet för pendeltågsstationen är villaområden med hög andel barnfamiljer och de flesta har >10 min promenadväg till stationen och arbetsplats i centrala Stockholm. De flesta åker alltså bil. Antingen till pendeln för att där byta transportslag, eller bil hela vägen till jobbet. Idag har man tur om man hittar en p-plats vid pendel om man är framme strax efter 8, dvs när skolorna börjar. Halvera antalet p-platser och addera fler hushåll…
  Tror vi fler eller färre tar bilen till jobbet?

  MVH Rikard

  Svara
 6. Joel Edding
  Joel Edding says:

  I grunden så gäller det för infartsparkeringar, utifrån ett miljöperspektiv, att de ska ligga långt från målpunkten annars blir det en negativ miljöeffekt av infartsparkeringen. För det är precis som du skriver många som tar bilen till infartsparkeringen och sen fortsätter med kollektivtrafik. Undersökningar visar även att om inte infartsparkeringen fanns skulle flera gå, cykla eller åka kollektivt hela vägen än som skulle åkt bil hela vägen.

  I bedömningen ska man även lägga in, återigen ur ett miljöperspektiv, den alternativa markanvändningen och dess förutsättningar för god kollektivtrafik. Bostäder eller arbetsplatser precis vid en pendeltågsstation får mycket god kollektivtrafiktillgänglighet vilket skapar förutsättningar för en hög andel kollektivtrafik.

  Å varför skulle det bara vara relevant att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före bilar och parkering i urbana miljöer?

  Svara
 7. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  Joel: RUFS föreslår att Flemingsberg ska bli ett ”regionalt centrum” som kan konkurrera med innerstan. Lämpligen kunde man då förutsätta minst samma täthet som innerstan. Jag har sett planerna för Flemingsberg, och deltagit i Yimbys utarbetande av remissvar, och det är verkligen långt från innerstadstäthet, och ännu längre från innerstadsmassa. Följaktligen förortstänk.

  Det gläder mig om man har tänkt om beträffande Kungens kurva – även detta ett regionalt centrum enligt RUFS. Det skulle glädja mig ännu mer om man tar tillfället i akt att planera för riktig tät stad där – ska vi säga 40.000 invånare och lika många arbetande? Använd för al del innerstan som mönster, det är en attraktiv stadsmiljö, och var inte så rädda för buller. Biltrafiken kommer hur som helst att vara omodern inom inte så länge och kommer inte att vara mycket problem.

  Svara
 8. Joel Edding
  Joel Edding says:

  Jan: Glädjer mig att du är intresserad och engagerad i Huddinges och Stockholms utveckling! Instämmer till fullo att en högre täthet generellt bör eftersträvas. Sen tolkar jag inlägget som att mindre täthet än innerstaden är förort och därmed mindre attraktivt. Det tycker jag är att dra resonemanget för långt. I min mening kan mindre täta städer och områden än Stockholms innerstad vara attraktiva även om jag definitivt ser att en högre täthet för att få till blandning och service definitivt behövs på många platser.

  Kan hålla med om att bullerfrågan får för stor betydelse ibland även om tysta sidor är viktigt sen är det en fråga som kommuner inte själva avgör. Länsstyrelsen har synpunkter och riktlinjer finns, som man ibland kan göra avsteg från men inte alltid.

  Svara
 9. Jan Wiklund
  Jan Wiklund says:

  Egentligen kanske vi borde fortsätta den här diskussionen nån annanstans, kanske på Yimbys forum om Flemingsberg?

  Men min ståndpunkt dikteras av följande kanske lite enkla resonemang:
  – avstånd och pendling är ohållbart, och närhet är dessutom attraktivt
  – bara innerstan har en hög grad av närhet idag, vilket leder till att efterfrågan långt överstiger tillgången och priserna blir absurt höga
  – det behövs fler platser med samma grad av närhet, för att fler ska ha råd med närhet och segregationen minska
  – RUFS föreslår ett antal sådana platser, av vilka Flemingsberg och Kungens kurva är två.

  Därför är det synd att möjligheterna i så hög utsträckning kastas bort. Även om jag som sagt är glad att de senaste förslagen är bättre än de första.

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.