Europa måste satsa på tåget istället för att lägga ner

Vår familj har ofta tagit biltåget ner i Europa. Från Hamburg kan man åka till en lång rad destinationer i Europa, i Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien. Vi har använt det till Alperna många gånger, för att komma nära skidorter utan flyg eller långa bilturer på autobahn. I fjol sommar åkte vi till Bolzano, och besökte en lång rad italienska städer.
Biltåget har funnits i Tyskland i 80 år. Men nu är det snart slut på denna möjlighet. Biltåget läggs ner i slutet av 2016, då de 40 år gamla vagnarna pensioneras. Så försvinner en möjlighet att resa bekvämt och lite mindre miljöbelastande.
Knappt har vi nåtts av detta budskap när nästa dåliga nyhet kommer. Nattåget från Köpenhamn och ner i Europa läggas ner till nyår. Då kommer man inte längre att kunna resa till Basel, Paris eller Amsterdam längre. Återigen är det DB som skall spara.
Nu blir det väsentligt svårare för oss som använt nattåget ner i Europa för våra tjänsteresor. Vi på Trivector gör ett stort antal sådana varje år.
Här i Sverige lyckades vi ju efter möte med SJ:chefen rädda kvar nattåget från Malmö-Stockholm året ut. Men sen är det ingen som vet.
Varför är det på det här sättet? När det borde vara precis tvärt om? Alla de politiska, i alla fall på pappret, ambitionerna om att vi skall klara klimat och miljömål, borde ju rimligtvis göra att det satsades på tåget istället för att det läggs ner. 
Ett första steg skulle kunna vara att EU bestämmer att det skall finnas förbindelser mellan alla huvudstäder i Europa. Och att vi kan köpa biljetter mellan alla europeiska stationer, oavsett land.

Lägg på en flygskatt som göra alla flygbiljetter ca 30-50% dyrare, och använd pengarna till att bygga ut järnvägen istället för att lägga ner den. 
16 kommentarer
 1. Cornelis Harders
  Cornelis Harders says:

  Det är tyvärr företagsekonomi som råder och till en viss del även samhällsekonomi. Resandeflöden är förmodligen så pass små att det inte ens samhällsekonomisk lönar sig med dagens värderingar. I stället borde lite mer av målstyrd planering tillämpas.

  Svara
 2. Cornelis Harders
  Cornelis Harders says:

  Det är tyvärr företagsekonomi som råder och till en viss del även samhällsekonomi. Resandeflöden är förmodligen så pass små att det inte ens samhällsekonomisk lönar sig med dagens värderingar. I stället borde lite mer av målstyrd planering tillämpas.

  Svara
 3. Christer Ljungberg
  Christer Ljungberg says:

  Jo Cornelius, så är det. Men det som tågbolagen ofta glömmer är att det det finns systemeffekter som man missar, genom att säga att varje enskild linje måste vara lönsam. Och vists behöver vi mer av målstyrning!

  Svara
 4. Anonymous
  Anonymous says:

  Ja, tråkigt är det! Även den tredje nattågsmöjligheten från Öresundsregionen, Veolia/Snälltåget Malmö–Berlin, kommer att läggas ner för gott efter sommaren. Detta är en mer än hundraårig förbindelse som överlevt två världskrig och ett kallt krig i en tid när det var betydligt svårare att korsa Europas gränser. (I just det fallet kommer man för övrigt att upphöra även med överskeppningen av godsvagnar; färjelinjen Trelleborg–Sassnitz blir då en ren bilfärja.)

  Nattågen tycks tyvärr gå detta öde till mötes på bred front i hela Västeuropa. Ska man långsiktigt ha kvar nattågstrafik krävs ett samlat grepp. Även den modernaste delen av fordonsflottan, de tyska tvåvåningsvagnarna, börjar bli drygt 20 år nu. En nyckelfaktor för framgång är nog att tänka om när det gäller den idag omfattande bemanningen. Man måste också ta ställning till om man ska fortsätta med uppdelningen i lok och vagn, eller om man ska gå över till motorvagnstågsätt. Det sistnämnda tycks vara den helt klart dominerande trenden då det gäller dagförbindelser.

  En nystart för nattågskonceptet är dock ingen omöjlighet. I Ryssland (och alla andra länder med spårvidden 1520 mm, i praktiken f.d. Sovjetunionen med vissa angränsande länder, Finland kanske ska nämnas explicit) är nattågskonceptet högst levande och nya vagnar levereras kontinuerligt.

  Svara
 5. Leonardo
  Leonardo says:

  Så länge ingenting görs för att begränsa flyget så kommer det både kostnadsmässigt och tidsmässigt att fortsätta vara det mest attraktiva färdsättet. Både Kastrup och Arlanda planerar stora utbyggnader i mångmiljardklassen för att klara den ökande trafiken. Såvitt man förstått sker detta med politikernas goda minne.

  Svara
 6. Ellie
  Ellie says:

  Hur får vi till Europeisk mobilisering av opinion? Namninsamling? Utlysa en aktionsdag? Diskuteras detta på internationellt plan, bland t ex miljöorganisationer?

  Svara
 7. Torbjörn Thalin
  Torbjörn Thalin says:

  Företags/samhälls ekonomiska kalkyler är falska !
  Här är det ju känt vad utbyggd
  infrastruktur leder till !
  Ökad växthuseffekt,mer transporter,
  ökad mtrl konsumtion,svårare för mer lokal produktion att hävda sig,mm,mm,mm.

  Svara
 8. Kurt Hultgren
  Kurt Hultgren says:

  Det nattåg som diskuteras är en del i ett helt system av nattåg som än så länge varje natt startar på tre olika ställen och slutar på tre olika ställen. De fem-sex svansarna sammanförs varje natt i Hannover och där byter de vagnar md varandra. Tågsystemet består av sovvagnarna från Amsterdam via Köln till Köpenhamn. En del startar i Basel och går via Frankfurt till Hannover. En del startar i Prag och går via Berlin till Hannover och en del startar i Warszawa och går via Berlin till de tre eller fyra andra destinationerna. Det handlar alltså om ett europeiskt gemensamt nattåg, med en rad länder inblandade. Från Basel vagnar mot Köpenhamn, Prag och Warszawa. Från Köpenhamn går vagnar till Köln-Amsterdam, till Basel och till Berlin-Prag och Warszawa.

  Det är helt klart att sovvagnstrafik i sin nuvarande tekniska utformning inte är lätt att få lönsamhet i. Vagnarna kan bara rulla en tur per dygn, och antalet passagerare per vagn är inte ens hälften av antalet i en sittvagn.

  Jag deltog i lördags (14 juni) i EPFs (European Passengers’ Federation) styrelsesammanträde, denna gång i Köln, där bland annat denna fråga togs upp. Jag företräder svenska Resenärsforum i denna europeiska organisation för kollektivresenärer. Vi konstaterade att denna typ av mellaneuropeiskt samarbete som berör många medlemsländer har ett stort värde som överstiger de rent företagsekonomiska. Att knyta samman Europas politiska liv, kulturliv och sociala liv går mycket lättare om man kan vistas i en stad ena dagen och ändå vara i en annan stad nästa dag. Här skulle EU kunna göra en konstruktiv insats. Det görs redan av EU för viss regional gränsöverskridande kollektivtrafik, både tåg och buss. EPF kommer nu att göra en framstöt till den kommissionär som inom kort kommer att utses och till den rapportör som i EU-parlamentet kommer att hantera dessa frågor. Syftet är till att börja med se till att nattåget inte dras in utan att en ordentlig utredning av konsekvenserna har utförts. Det bör definitivt betyda att den inte bör gå att dra in i december 2014 utan tidigast om ett år. Jag har en god förhoppning att denna fråga ska kunna drivas konstruktivt, eftersom det europeiska brukarperspektivet brukar tillmätas rätt stor vikt. I varje fall är detta ett sätt att ställa detta förslag under debatt. Det är ju så att förslaget om indragning av nattåget också kommer att diskuteras ytterligare på den internationella tågplaneringskonferensen. Sista ordet är ännu inte sagt. Numera deltar inte SJ AB i dessa konferenser, utan det är Trafikverket som representerar svenska intressen. Resenärernas intressen måste vi framföra själva. Och faktum är att detta tåg som går från Köpenhamn är till nytta för en mängd svenska resenärer som startar sin utlandsresa per tåg i Köpenhamn.

  Vi kan notera att vissa länder rent politiskt ser nattågen som en belastning och ett hinder för utvecklingen av snabbtågen. Så är det i Frankrike, som numera nästan inte har ett enda nattåg till Paris. Det är möjligt att en ny teknik behöver utvecklas. Men helt klart är att vissa ortrelationer har så stora avstånd att det inte är möjligt att resa ens med snabbtåg mellan dem. Då kommer nattågsresor ändå att behövas, om inte annat så av klimatskäl. Även flygresor tar tid och tidiga morgonturer eller sena kvällsturer är inte så vanliga som man kan föreställa sig.

  Kurt Hultgren, Resenärsforum

  Svara
 9. Patrik Faming
  Patrik Faming says:

  Känns tyvärr som tågtrafiken nedprioriteras och nedrustas och den trafik som rullar är ”skör” och osäker. Enligt mig stod samhällsplaneringen på topp på 50-talet sen har det mesta gått utför……..

  Svara
 10. Anonymous
  Anonymous says:

  Även om jag håller med vad som sagts i övriga kommentarer så finns det några grundläggande problem här. En sovvagn tar bara hälften så många passagerare som en sittvagn. Tillsammans med att man bara hinner med ett omlopp per dygn gör det att kostnaderna mycket blir höga.

  Här måste vi tänka i nya banor. Vi måste klämma in fler bäddar per vagn och restiderna måste ner så att vagnar och personal används mer effektivt. Vi kanske måste släppa tänket kring ”hytter”, och istället experimentera med nya smarta lösningar även om det leder till något sänkt komfort. Vi behöver skapa en billig högkapacitetsvagn som kan massproduceras för en gemensam europeisk marknad.

  Svara

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.